Magyar Katolikus Lexikon > J > Jézus nevéről nevezett jezsuita főtemplom


Jézus nevéről nevezett jezsuita főtemplom, Al Gesù: a →jezsuiták első temploma Róma központjában, a Kapitólium lábánál. - Loyolai (Szt) Ignác 1544: alapította Jézus szent nevének dicsőítésére. Az alapkövet (Szt) Ignác kétszer is letette, mert a gazd. nehézségek és néhány róm. nemesi család ellenkezése hátráltatta az építkezést, mely végül 1568: Farnese bíb. bőkezűsége folytán indulhatott meg. Vignola Jacopo da Barozzi (1507-73) készítette el az építési tervet, melyet a 16-17. sz: minden jezsuita tp. utánzott. - (Szt) Ignác szándéka szerint a tp-ban a figyelemnek az Oltáriszentségre kell irányulnia, mely a kat. tp-ot a közöttünk lakó Isten házává teszi; a hitvédelem és a hitoktatás jelentőségét emeli ki a beszédes díszítésű szószék; a sok festmény, szobor, dombormű Isten dolgaival foglalkoztatja a szemet és a képzeletet. Ezért az apszisban végződő tágas főhajó és rövid kereszthajó metszőpontjában áll a főoltár a tabernákulummal. A főhajó 2 oldalán mellékkápolnák sorakoznak. A mennyezeten, a falakon, az oltárokon gazdag, mozgalmas díszítés. A főoltár és a szószék a tp. minden pontjáról látható. - A ~ot 1584: Giacomo della Porta (1541-1604) fejezte be. A mennyezetfreskó (Jézus nevének győzelme és tisztelete), az apszisban két freskó (Jézust magasztaló mennyország és az isteni Bárány imádása) Gian Battista Gaulli (1639-1709) műve. Az alabástrom főoltáron Alessandro Capalti (1810-68) festménye is Jézus névadása. - A legdíszesebb oltár a bal kereszthajó kápolnájában van, Andrea Pozzo SJ tervezte. Itt nyugszik aranyozott bronzkoporsóban Szt Ignác. Ezt az oltárt tartják a világ leggazdagabb oltárának. Négy lapislazulival bevont oszlop tart föléje egy baldachinszerű márványtetőt, melyen a Szentháromság szoborcsoportja. A világot jelző félgömböt kékszínű drágakő, lapislazuli ékesíti. Alatta 2 fehér márványangyal tartja a JT címerét. Aranyozott falmélyedésben az oltár fölött Ignác természetes nagyságú szobra Antonio Canova (1804), a rajta lévő miseruha Le Gros alkotása. Az oltár két oldalán fehér márványból jelképes szoborcsoport: baloldalt a Hit legyőzi a bálványimádást, jobboldalt az Igaz Hit legyőzi az eretnekségeket. - A szomszédos mellékkápolnában van →Úti Boldogasszony 15. sz. falfreskó kegyképe, akit a Menekültek Védőanyjaként is tisztelnek. - A jobb kereszthajó tágas kpnájában az oltárkép Xavéri Szt Ferenc halála (Carlo Maratta, 1625-1713 műve). Itt őrzik kar-ereklyéjét. - A ~ ma is a leglátogatottabb, legnépszerűbb Rómában, ahol a városi tanács, élén a polgármesterrel az évvégi hálaadást tartja, s fogadalmi kelyhet ajándékoz a JT ált. rendfőnökének, Loyolai Szt Ignác utódjának. **

Tóth 1988:232.