🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Jézus Szíve Népleányai Társasága
következő 🡲

Jézus Szíve Népleányai Társasága (lat. Societas Cordis Jesu, SJC): pápai jogú világi intézmény. - →Bíró Xavér Ferenc SJ 1918: alapította. Célja a →Jézus Szíve-tisztelet terjesztése, a magyar nép anyagi, szellemi és lelki fölemelése Loyolai Szt Ignác lelkiségében. Eszközei: lelkigyakorlatok, kv-kiadás, kv-árusítás, apostolkodás, hitoktatás. - Az egyhjogi jóváhagyást 1945. IX. 12: kapták az esztergomi főegyhm-ben mint „szerzeteseket utánzó társaság”. 1989. VIII. 2: pápai jogú világi intézmény lett. - A ~nak 2 teljesen egyenjogú ága van: együttlakók és otthonlakók. A tagoknak szerz. habitusa nincs, de jelvényt és egyforma ruhát viselnek. Szerz. nevet sem vesznek föl, a ~n belüli hivatalos megszólítás: vezetéknév a „testvér” szóval. - A tagok fél év előpróbaidő és 2 é. próbaidő után 3x1 évre, majd 3 évre és 6 évre tesznek esküt az →evangéliumi tanácsok megtartására. A 12 é. előkészület után teszik le örök esküjüket. - A jó sajtó terjesztése végett tartották fönn a →Korda Részvénytársaságot, nyomdát és kv-kereskedéseiket. 1943: Bpen (VIII. Horánszky u. 14., közp. anyaház), Balatonfüreden, Csízfürdőn, Ditrón (Csík vm.), Hódmezővásárhelyen, Kálozon, Kecskeméten, Kiskunfélegyházán, Kolozsvárt, Kőszegen, Majoson, Mezőkövesden, Monokon, Pécelen és Szegeden 198 testvér élt. - 1950: Mo-on 11 házuk ( lelkigyakorlatos házat, apostolképző főisk-t, mezőgazd. leányközépisk-t, óvodákat, orvosi rendelőt, 6 könyvesboltot, hímzőboltot, nyomdát tartottak fönn, hitoktattak, apostolkodtak pléb. keretek között is); CS-ban lelkigyakorlatos házuk és üdülőjük, Ro-ban 2 házuk volt. A föloszlatáskor 250 taguk volt, házaik legnagyobb részét államosították, több testvér börtönbe került. - A szétszóratás után néhányan Kanadában telepedtek le. Hamiltonban és Torontóban kv-üzletet, óvodát, öregotthont nyitottak. A m. pléb-kon szoc., ifj. és ap. munkával segítették a m. menekülteket. A Szt Erzsébet Öregotthon Hamiltonban 1956: indult 8 öreg gondozásával, 1975: 220 öreg befogadására és ápolására alkalmas intézménnyé fejlődött; Courtlandben a Szent Szív Otthon 1969. V. 15: nyílt meg Dobos Etelka vezetésével, 53 öreg gondozására. - A ~ 1989: Mo-on újjáéledt. A kanadai testvérek 1990 u. fölszámolták intézményeiket és hazatértek. 1999: közp-juk és tanulm. házuk Bpen van. Tahiban lelkigyakorlatos házat, Pécelen idősek otthonát, Kecskeméten Korda kv-kiadót és -boltot, Szegeden és Kőszegen kv-esboltot tartanak fenn. Házuk van Kőszegen, Balatonfüreden, Mezőkövesden, zarándokházuk Kismányokon és Mariazellben. Gyulafehérvárott és Szatmárnémetiben 6 testvér dolgozik egyhm. szolg-ban. r.k.

Jézus Szíve Orsz. Szövetségében létező ~ alkotmánya. Bp., 1921. - Pilinyi 1943:276. - Mihalovics 1942:312. - MEN 1948:329. - Török 1978:429. - Zakar 1980:33. - Puskely I:449.