🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Jázon
következő 🡲

Jázon: gyakori görög név. - 1. Kirenei ~ (kb. Kr. e. 150-100) 5 kv-ében tudósít a Makkabeusok fölkeléséről; ennek az elveszett műnek rövid kivonata a 2Mak 2,19-32 (→Makkabeusok könyvei). - 2. III. Oniász főpap testvére. IV. Antiokhosz Epiphanész idején a gör-ökkel rokonszenvező párthoz tartozott; megszerezte magának a főpapi méltóságot, és megkísérelte (Kr. e. 174-171) a zsidókat hellénizálni (4,7-22). Amikor Menelausz elnyerte a kir. tetszését és főpap lett, ~ az ammoniták földjére menekült, majd rajtaütött Jeruzsálemen, de ez nem járt sikerrel. Újra menekülnie kellett; 169: az arabok fejed-e, I. Aretász elfogatta, de megszökött és Spártába menekült; itt is halt meg (5,1-10). - 3. A Tesszalonikában élő ~ befogadta Pált és Szilást házába (ApCsel 17,5-9). Egy alkalommal a zsidók ~ háza elé vonultak, hogy Pált és Szilást a nép elé vezessék, amikor azonban nem találták ott őket, néhány testvérével ~t hurcolták a város elöljárói elé. A kiszabott váltság fejében szabadon bocsátották őket. Ez a ~ talán azonosítható azzal a korintusi zsidóker-nyel, aki üdvözletét küldte a rómaiaknak (Róm 16,21). **

BL:800.