🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Jászai
következő 🡲

Jászai Géza (Szeged, Csongrád vm., 1857. okt. 25.-Szeged, 1914. jún. 7.): választott püspök. - 1880. VII. 7: pappá szent. Eleméren, Makón, Szeged-Belvárosban kp., 1893: uo. adm. és Szeged-Rókus plnosa, 1898: szegedi esp-h. és gimn. hittanár. 1900: bodrogmonostori apát és isk. felügy., 1907. V. 1: szeged-belvárosi plnos, 1911: szebenikói vál. pp. - Utóda a szebenikói c-en 1914. VII. 14: Debreczeni János. - M: A szegedi Szt Rókushoz címzett r.k. plébánia 100 é. tört-e. 1805-1905. Szeged, 1905. **

LBE:503. - Schem. Csan. 1913:314.

Jászai (1892-ig Jakubik) Rezső, Urunk színeváltozásáról nev., Jászay, Piar (Lóc, Bars vm., 1871. márc. 30.-Bp., 1952. dec. 14.): gimnáziumi tanár, rendi főigazgató. - A nyitrai főgimn. 1-6. o-át elvégezvén 1888. VIII. 27: lépett a r-be, újoncévét 1888/89: Vácott töltötte, mint növendékpap Kecskeméten a 7-8. o-t befejezvén 1891-93: Nyitrán teol. hallg., hittanári okl-et szerzett. 1894. III. 26: ünn. örök fog-at tett, VII. 2: pappá szent. Kolozsvárt 1893-95: lat-tört. szakos tanári okl-et szerzett és drált. Szegeden gimn. tanár. 1904: Debrecenben gimn. ig. és házfőn. 1910: Bpen a rfőn. titkára, 1911: házfőn., 1912: Bpen rektor. 1920: a rendi kvtár ig-ja s a levtár őre, 1925: kormányzós., 1928: rendi főig., 1935: a kat. középisk. főhatóság által kinevezett kat. főig. 1941: Bpen, 1945: Mosonmagyaróvárt nyugalomban. 1948: a rendi isk-k ügyeinek vez-je, 1950: nyugalomban. - M: A fr. forr. tört-ének történetírása hazánkban. Szeged, 1896. - Emléklapok a kegyes-tanítór. tört-éből. A kegyes-iskolák alapításának háromszázados évford-jára. Uo., 1897. - Három röpirat 1790-91-ből. Székfoglaló ért. ... a Dugonics Társ. 1899. I. 29-i ülésén felolvasta. Uo., 1900. (Klny. Dugonics Társ. 1899. évkv-e) - Mo. tört. a legrégibb időktől a mohácsi vészig. A középisk. 3. o. sz. Bp., 1902. (2. kiad. 1910; 3. kiad. 1913) - Kossuth Lajos. (Szemelvények műveiből). Bev. és s.a.r. Szeged, 1902. (Segédkv-ek a m. irod. oktatásához 2.) - Mo. tört. a mohácsi vésztől a legújabb időkig. A középisk. 4. o. sz. Bp., 1903. (2. kiad. 1911; 3. kiad. 1915) - Mo. oknyomozó tört. A középisk. 8. o. sz. Uo., 1904. (2. kiad. 1912) - Útirajzok és tanulm-ok. A serdültebb ifj. sz. Uo., 1905. - Istoria pragmatica a Ungariei pentru clasele superioare ale școlilor medii. Trad. Petru Suciu. Brassó, 1914. - Történelmi összefoglalások. Éretts. segédkv. Balanyi Györggyel. Bp., 1932. (új lenyomat 1936) - Betűjele: J. R. (Szegedi Napló, 1901) 88

Szinnyei V:430. - Schem. Piar. 1900:65. (*Kistapolcsány); 1910:73. (*Lóc) - Vajda 1900:205. (*Kistapolcsány) - Gulyás XV:682. - Koltai 1998:173.