🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Jászó
következő 🡲

Jászó, v. Abaúj-Torna vm. (Jasov, Szl.): 1. →jászóvári premontrei prépostság. - 2. esperesség a v. rozsnyói egyhm-ben. Plébániái 1910: Debrőd, Felsőmecenzéf, Jászómindszent, Rudnok, Stosz. - 3. plébánia. 1243: Jazow. Tp-át 1243 e. Szt Mihály tit-ra sztelték. Kegyura 1880: a jászói prép. Anyanyelve 1880: m.; 1910: m.; 1940: m., szl., ném. A tp. és a prépság képeit 1762-64: →Kracker J. Lukács festette. - Plébánosai: 1801: Meszesy Domonkos, 1811: Pauer Ferenc, 1831: Héber Ágoston, 1831: Csoltkó Fülöp,  1849: Takó György, 1864: Gondolovszky Lajos, 1872: Madarassy Lipót, 1878: Kussinszky Arnold, 1879: Kádas Ernő, 1891: Vajó József, 1893: Fogelthon Alajos.- Lakói 1910: 1228 r.k., 38 g.k., 16 ref., 1 unit., 78 izr., össz. 1361; 1940: 1839 r.k., 60 g.k., 2 g.kel., 65 ev., 49 ref., 66 izr., össz. 2081; 1991: össz. 2385, m. 466 (1954%); 2001: össz. 2661, m. 375 (1409%).- 4. Szűz Mária-búcsújáró hely. A reformáció előtti időben említenek egy csodatevő Mária-képet a prépságban, mely a háborúk során megsemmisült. A búcsújárás a 18. sz: egy időre újjáéledt. Szelleme hatással volt Hárskút és Rudnok (Szt Anna-) kultuszára. **-B.G.

3. JKJN 1902:275. - Gerecze II:72. - Garas 1955:174. - Aggházy II:125. - Schem. Ros. 1913:80. - 4. Bálint S.: Sacra Hungaria. Kassa, é.n.:87. (Kultusznyomok Rozsnyó vidékén) - Gyurgyik 2002.

Jászó-Premontrei Iskolák Barátainak Szövetsége, 1924-1948?: az iskolában végzettek és az iskolák barátainak szellemi és erkölcsi összefogására, kapcsolattartásuk biztosítására alakított szervezet. - Évi tagdíj 1 P. 1928: elnöke Ladik Gusztáv államtitkár, ig-ja Kovács Lajos OPraem. - Székhelye: Bp., VIII. Horánszky u. 28. 88

MKA 1928:560. (s.v. Jászó-Premontrei Diákszövetség)