🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Járosy
következő 🡲

Járosy Dezső (Csatád, Torontál vm., 1882. dec. 7.-Eger, 1932. szept. 14.): pap, karnagy, zeneszerző. - A teol-t Temesváron végezte, 1905. VIII. 27: pappá szent. A Zeneakad-n Kössler János tanítványaként orgonát és zeneszerzést tanult. 1906. IX. 1: a temesvári szegyh. és a Temesvári Zenekedvelő Egylet karnagya s a szem. énektanára, 1908: a M. Cecília Egyes. ig-ja, 1909. VII. 1: a szem. vicerektora, 1910: a ker. műv. tanára, XI. 1: a bpi Zeneakad. egyh. zene tanára, 1914: az egyhm. nyomda ig-ja. 1915: a SZIA III. o-a tagjává választotta. Elnöke volt a temesvári Arany János Társ-nak. Több száz cikkével, folyóirataival és szerzeményeivel népszerűsítette az egyh. zenét. 1929: az →Erdélyi Katolikus Akadémia tagja. - M: A hagyományos gregorián choralis esztétikai méltatása. Temesvár, 1907. - Grieg Edvárd (1843-1907) zeneesztétikai méltatása. Uo., 1908. - Brahms János (1833-1897) zeneesztétikai méltatása. Uo., 1908. - Faji zene és m. zene. Uo., 1908. - Wagner Richard, a zenedramaturg. Uo., 1908. - Rimsky-Korsakoff (1884-1908) zeneesztétikai méltatása. Uo., 1909. - A zeneesztétikai szép a zenetörténelemben. A zenei nevelés a kultúra szolgálatában. Bp., 1909. (Klny. Zenei Közl. 12/8. sz.) - Chopin (1810-1910) zenei romantikája. Uo., 1910. - Az eukarisztia zenéje. Tanulm. az egyh. zenei lit. köréből. Temesvár, 1910. - Liszt Ferenc esztétikai méltatása. Uo., 1911. - Az egyh. zene és a papság. 10 konf. az egyh. zene köréből. Uo., 1912. - Lorenzo Perosi és a Krisztus szenvedése oratorium esztétikai méltatása. Uo., 1912. - Az oratórium kultusza zeneművelődési szempontból. Uo., 1912. - Orate Fratres. A lit. nagymise énekeinek szövegkv-e. A nép és az egyh. énekesek számára. Uo., 1913. (ném-ül is) - Az egyh. zenei tanf-ok módszertana. Uo., 1913. - Az egyh. zene liturgikájának tankv-e. 1. A mise liturgikája és formatana. Uo., 1914. - Giuseppe Verdi. Reflexiók a Verdi centenárium után. Bp., 1914. (Klny. M. Kultúra) - Háborús témák és változatok a zeneműv. köréből. Temesvár, 1916. - Liszt Ferenc és az egyh. zene. Székfoglaló. Uo., 1917. (Klny. Egyh. Zeneközl.) - Énekeljetek az Úrnak! A csanádi egyhm. hiv. népénektára. 1. rész. Uo., 1920. - Forr. és zeneműv. Uo., 1920. - Schubert szelleme. Uo., 1920. - Bécsi zenei képek. Uo., 1928. - Temesváron szerk. 1908-18: az Egyházi Zeneközlönyt, alapítója és főszerk-je volt 1917-29: a Zenei Szemlének, mely 1928-29: Bpen jelent meg; az Egyházi Zeneművészet c. havi lapnak 1921. II-1925. X: szerk-je, 1925. XI-1927. III: tulajd-a és főszerk-je, 1929. I-IV: a Musica Ecclesiastica c. 1/4 é. folyóir. szerk. laptulajd-a; főmunk. volt 1926. III. 10-1928. VI: a kolozsvári Véndiákok Lapja c. képes havi folyóir-nak. - Álneve és betűjegyei: Desiderius (M. állam); J.D. (Kat. Egyh. Zeneközl., Egyh. Közl.); j.d. (Egyh. Közl., 1906). 88

Schem. Csan. 1916:166. - Révai X:802; XX:426; XXI:472. (†szept. 13.) - Erdélyi lex. 1930. I:522; 1965. II:271. - Eger 1932. IX. 15:3. (†tegnap este) - Egri Kat. Tudósító 1932. X:208. (†szept. 16!) - Irodt. 1932:116. (G. P.) - Mo. 1932. IX. 16. - Vasárnap (Arad) 1932. IX. 25:364. (Mayer Ker. János) - Molnár 1936:407. (s.v. J. Jenő!, †Temesvár!) - Monoki 1941:252. - Kemény 1942:442. - Gulyás 1956:573. - MÉL I:804. (†szept. 12!) - Gulyás XV:667.