🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Járdányi
következő 🡲

Járdányi Pál (Bp., 1920. jan. 30.-Bp., 1966. jún. 29.): zeneszerző, népzenekutató. - A bpi Liszt F. ZF-n →Kodály Zoltán zeneszerzés-, →Zathureczky  Ede hegedűszakos növ-e. A Tudegy-en néprajzot hallg. 1943: drált. 1943-48: zenekritikus, 1946-49: a ZF tanára, 1948: a MTA Népzenekutató Csoportjának munk., 1960: osztályvez-je. 1948: a Bartók Fesztivál zeneszerzőversenyének díjnyertese. 1956: nagyon meghurcolták.  - ~ a →Kodály iskola egyik legfontosabb embere. Kidolgozta a m. népzene típusrendjét, szerk. a Magyar Népzene Tára I. (1951) és IV. (1959) köt-ét. - Főbb zeneművei: Divertimento concertante zkarra, 1942-49; 2 vonósnégyes, 1947, 1954; Vörösmarty-szimfónia, 1952; Hárfaverseny, 1959; Concertino hegedűre és zkarra, 1964. - Főbb írásai: Über Anordnung der Melodien und Formanalyse in der Gregorianik. (Acta Ethnographica, 1959) - M. népdaltípusok. 1-2. köt. 1961. - Die Ordnung der ung. Volkslieder. (Studia Musicologica, 1962) - Bartók u. die Melodieordnung. (uaz, 1963) - Tapasztalatok és eredmények a magyar népdalok rendszerezésében. (MTA Nyelv- és Irod-tud O. Közlem., 1965), 1999: tanulmánygyűjteménye előkészületben.

Brockhaus II:236.