🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Jánoshida
következő 🡲

Jánoshida, Jász-Nagykun-Szolnok m.: 1. Ker. Szent János premontrei prépostság. A 13. sz. első harmadában prem. prépság állott itt a Zagyva jobbpartján. 1235: a rend ktorjegyzékében már megtalálható, mint Kökényes filiája. Későbbi jegyzékek szerint Váradelőhegy alá tartozott. Több író feltételezi, hogy III. Béla (ur. 1172-96) idejében alapították, ezt azonban semmilyen forrás sem erősíti meg. A mai plébtp. román részletei és az egykori prépsági tp. maradványai a 13. sz. elejére utalnak. Védőszentje Ker. Szt János, de nem bizonyítható, hogy a kk-ban is az volt, a prépságot ugyanis egyetlen kk. okl. sem említi. A helység neve 1283. VII. 25: merül föl először. IV. (Kun) László (ur. 1272-90) ~ mellől keltezte 3 okl-ét. 1971-74: a régészeti kutatás és a műemléki helyreállítás a 18. sz. 2. felében barokk köntösbe öltöztetett tp. szinte összes kk. részletét föltárta és bemutathatóvá tette. Gondosan faragott andezittufából épült. A köveket vsz. a Zagyván szállították le a Cserhát hegyei közül. Az egyhajós, egykor 3/8 záródású tp. oldalain egy-egy szimetrikus elrendezésű és méretű kpna helyezkedik el. Épen került elő a D-i kpna félköríves kapuja, amelyet bimbós fejezetű oszlopok díszítenek. 1688-1785: a morvao-i zabdrovici apátság, 1802-től a csornai prépság alá tartozott. - 1820: rház épült, jövedelméből tartották fönn a pléb-t és a r. gimn-okat. A prépság földjeiből 1918: 1000, 1940: 2600 holdat osztottak ki. 1950-ig a váci egyhm. egyetlen prem. prépsága. Címét a csornai prép-ok viselték. - 2. plébánia a váci egyhm. abony-újszászi, 1993. V. 31-től az egri főegyhm. jászapáti esp. ker-ében. Tp-át 1217: Ker. Szt János tit-ra sztelték. 1700 k. alapították újra, 1950-ig prem-ek látták el. Kegyura 1880: a csornai és ~i prépság. A tp. org-ját (1/10 m/r) 1859: Bakos Károly építette. - Harangjait 1900: (50 kg) Thury János és fiai, 1917(?): (97 és 70 kg) Szlezák László Bpen; 1976: (435 kg) Gombos Lajos Őrbottyánban öntötte. - Plébánosai: premontreiek: 1727: Mine György, 1730: Langer Pál, 1738: Ambrus, 1748: Kovács Ráfael, 1750: Hugó, 1752: Frey Menyhért, 1757: Iffkovics László, 1758: Khünl Demjén, 1759: Iffkovics László, 1772: Sántha Márton, 1779: Harsányi István; egyhm-sek: 1791: Vályi János, 1795: Thoma György, 1799: Rick János; ismét prem-ek: 1803: Tatay László, 1805: Györke Tamás, 1808: Molnár Ignác, 1810: Folly Herman, 1812: Armpruszter Izidor, 1820: Pállya Lajos, 1828: Csóti Norbert, 1835: Szabó János, 1854: Molnár Ferenc, 1861: Csóti Norbert, 1863: Ihász Gilbert, 1868: Kerekes Jakab, 1877: Fábry Pál, 1879: Pakor Adorján, 1880: Farkas Miklós, 1884: Domján Péter, 1886: Sztraka Gábor, 1890: Fábry Pál, 1906: Réthi Gyula, 1921: Peér Leó, 1925: Újhelyi Tivadar, 1930: Herman Medárd, 1941: Virág Jeromos, 1942: Kőmíves Kolozs, 1943: Herman Medárd; ismét egyhm-sek: 1959: Szekeres Imre, 1965: Sebestyén Albert. - Lakói 1840: 2300 r.k., 10 izr., össz. 2310; 1910: 4142 r.k., 2 g.k., 2 ev., 21 ref., 76 izr., össz. 4243; 1940: 4409 r.k., 6 g.k., 1 g.kel., 3 ev., 41 ref., 26 izr., 3 egyéb vall., össz. 4489; 1983: 2500 r.k., össz. 2893; 1990: össz. 2783. H.F.-K.E.I.-Sebestyén Albert

1. Chobot I:80. - Jászkunság 1972:86. (Kozák Károly: a ~i r.k. tp., volt prem. prépság feltárása) - Jász Múzeum Jubileumi Évkv-e. Jászberény, 1974. (Kozák Károly: A ~i r.k. tp., volt prem. prépság régészeti kutatása 1970-74) - Backmund 1983:538. - Adatok Szolnok m. tört-éből I:176. - TKMK 195. (Kozák Károly: ~, plébtp.) - LBE:448. - Györffy III:104. - Kovács-Legeza 2002:37. - 2. Gerecze II:413. - Sándor kz. II:97. - Művészettört. Értes. 1957:243. - Patay 1982. - Tóth-Botka I:175.