🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > János, XXIII.
következő 🡲

János, XXIII., Balthasar Cossa (Nápoly-Firenze, 1419. dec. 22.): XII. Gergellyel szemben 1410. V. 17-1415. V. 29: ellenpápa. - Katona, majd tengerész, IX. Bonifác p. (ur. 1389-1404) idejében lépett pápai szolgálatba, s kíméletlen következetességgel tört egyre magasabb rangok felé. 1402. II. 27: bíb. Bolognában legátusként becsülték kormányzói tehetségét, de kegyetlen módszerei miatt meggyűlölték. 1406: elpártolt XII. Gergelytől (ur. 1406-15). A →pisai zsinaton és V. Sándor ellenp. (1409-10) mellett nagy befolyásra tett szert. Sándor halála után, XIII. Benedek (1394-1417) mellett 2. ellenp. lett. - Eleinte sikerrel védte az Egyh. Államot László nápolyi kir. ellen. 1412-13: tartott római zsinata elítélte →Wyclifet. 1413: László kir. elűzte Rómából. Zsigmond cs-nak (ur. 1410-37) egy. zsin. összehívását javasolta, s ő össze is hívta a →konstanzi zsinatot a →nyugati egyházszakadás lezárására. ~ 1414. X. végén érkezett Konstanzba. Mivel a zsin. úgy határozott, hogy mindhárom p-t leteszi és újat választ, ~ menekülni próbált, de Zsigmond elfogatta, 1415. V. 29: rövid tárgyalás után letették és őrizetbe vették. 1419: szabadult, Firenzében meghódolt V. Márton előtt (ur. 1417-31), aki kinevezte toszkanai bíb-nak. Nem sokkal ezután meghalt. Sírja a firenzei baptisztérium mellett van. - ~ erősítette meg 1410. VIII. 11: Geminianus korbáviai, VIII. 11: Treviso Miklós OFM nónai pp-öt, VIII. 11: Benzi András c. érs-et, VIII. 13: Albeni János pécsi, 1411. II. 26: György árgyasi, 1413. III. 5: Vadászfia Miklós szereti, VII. 31: Gruber Tamás szereti pp-öt. T.J.

LThK V:995.

János, XXIII., Angelo Giuseppe Roncalli, B. (Sotto il Monte, Olo., 1881. nov. 25.-Róma, 1963. jún. 3.): XII. Pius utódaként 1958. X. 28-1963. VI. 3: pápa. - 1899: Bergamóban, 1901: Rómában teol. hallg., 1904: drált, VIII. 10: pappá szent. Bergamóban ppi titkár és teol. tanár a szem-ban. Az I. vh-ban eü. katona, majd táb. lelkész. 1921: a Propaganda Fide kongr-ba, 1922: a →Hitterjesztés Műve főtanácsába hívták meg, s közben a róm. szem-ban patrisztikát tanított. - 1925. III. 3: aeropoliszi c. érs-ként Bulgária ap. vizitátora, III. 19: pp-ké szent. Fáradozásai eredményeként 1926: fölállították Szófiában az ap. exarchátust. 1931: Bulgária, 1934: Töröko. és Görögo. apostoli delegátusa, székhelye Isztambulban, 1937-től Athénban volt. - 1944. XII. 23: párizsi nuncius, 1952: a Sztszék állandó megfigyelője az UNESCO-nál. 1953. I. 12: bíb., I. 15: velencei pátr. 1958. X. 28: 4 napos konklávén választották p-vá. - 1959. I. 25: a falakon kívüli Szt Pál-baz-ban jelentette be a II. →Vatikáni Zsinat összehívását. II. János Pál p. 2000. IX. 3: b-gá avatta. - ~ sztté avatta 1959. IV. 12: Setiai Károlyt, Vedrunai Joachimát, 1960. V. 26: Barbarigo Gergelyt, VI. 12: Riberai Jánost, 1961. V. 11: Boscardin Mária Bertillát, 1962. V. 6: Porres Mártont, XII. 9: Pucci Antal Máriát, Camporossói Ferencet, Eymard Péter-Juliánt, 1963. I. 20: Pallotti Vincét. - Megerősítette 1959: Klempa Károly veszprémi, Kovács Vince váci, Brezanóczy Pál egri adm-t, IX. 23: Belon Gellért cpp-öt. - Utóda 1963. VI. 21: VI. Pál. - M: Enciklikái: 1959: Ad Petri cathedram, Princeps pastorum, 1961: Mater et Magistra, 1963: Pacem in terris. - Egy lélek naplója. Ford. Horváth Lajos. Bp., 1972.  T.J.

Vigília 1957:370. (Aki a pásztorok pásztorára vigyáz); 1959:297. (Kovách Zoltán: Néhány új sztszéki rendelkezés); 1960:237. (Várkonyi Imre: A Szentatya a papi nőtlenségről); 1962:554. (Mihelics Vid: ~ p. az űrrepülésről), 623. (Két tudós: Ratti és Roncalli találkozik); 1963:65. (Eglis István: A Mater et Magistra körlevél és az egyetemes szolidaritás), 257. (Mihelics Vid: ~ p. békeenc-ja), 354. (Uő: Eszmék és tények), 388. (Ijjas Antal: Új korszak p-ja. ~ p. élete és öröksége.), 425. (Mihelics Vid: Eszmék és tények), 490. (Udvarhelyi Béla: Az elhunyt p. élő hagyatéka); 1964:321. (Bánk József: ~ p. jogalkotása), 357. (Mihelics Vid: Eszmék és tények); 1965:160. (Szennay András: ~ p. és Newmann bíb.), 385. (Ijjas Antal: ~ p. lelki naplója); 1968:433. (Edvard Kocbek: „Ember vagyok, mint mindenki más”. 5 éve halt meg ~ p.); 1973:219. (Pfeifer János: Pacem in terris. 10 é. a békeenc.), 413. (Doromby Károly: ~ emléke); 1982:10. (Szennay András: A Roncalli-misztérium) - Kat. Szle 1958:145. (~ p.), 147. (Az új p. első beszédeiből); 1959:81. (A p. aggodalma a m. Egyh-ért), 227. (Benedek József: A p. első enc-ja), 324. (Farkasfalvy Dénes: A p. enc-ja papjaihoz); 1961:220. (Közi Horváth József: Mater et Magistra); 1963:1. (A Szentatya üzenete a m. néphez), 81. (Békés Gellért: ~ p. emlékezete), 84. (Pacem in Terris. ~ p. enc-ja.); 1964:241. (Lökkös Antal: ~ p. virágoskertje); 1978:193. (Két p. halála) - Aradi, Zsolt: John XXIII. pope of the Council. London, 1961. - Ijjas Antal: Isten igaz embere. ~ és az Egyh. Bp., 1967. - Hünermann, Wilhelm: A világ plnosa: ~ élete. Ford. Votisky Éva. Uo., 1987. - Alberigo, Giuseppe: Papa Giovanni. Róma, 1987. - Mondin 2001:710.