🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > János Lajos
következő 🡲

János Lajos, Bertrán, Szt, OP (Valencia, 1526. jan. 1.-Valencia, 1581. okt. 9.): misszionárius. - Gyóntatóatyja vezetésével már gyermekként szigorú vezeklő életet élt. Gyenge egészségi állapota miatt a domonkosok többször elutasították, végül 1544. VIII. 26: öltözött be. 1545. VIII. 27: tett szerz. fogadalmat. Rendkívül szigorú vezeklő élete teljes elzárkózáshoz vezetett, egészségi állapota egyre romlott. Kezdeti idegenkedés után alaposan elsajátította a skolasztikus teol-t. 1547: pappá szentelték, a Valencia melletti Bombayban újoncmester. Albaida grófságban újjászervezte a Santa Ana-i konventet, elismert prédikátor lett. Visszatért Valenciába, 1557: a pestisjárvány idején a betegeket ápolta. 1560: ismét újoncmester, majd hittérítőnek jelentkezett. 1562: Új-Granadába és Tierra Firmébe (ma Venezuela ill. Kolumbia) vitorlázott. A cartagenai domonkos ktorban, majd Tubará vidékén élt. Nem tudta jól elsajátítani a nyelvet, mégis közel 20 ezer bennszülöttet térített meg. Santa Marta egyhm-ben Tenerife plnosa lett, ahonnan a mai Kolumbia É-i részén és egyes szigeteken evangelizált. 1568: kinevezték a bogotai konvent priorjává, de hivatalát nem foglalta el. A sp. telepesekkel nézeteltérése támadt az indiánokkal való bánásmód miatt, s váratlanul visszatért Spo-ba. 1570: a San Onofrio konvent priorja, majd Valenciában újoncmester és prior, ahol levelezésben állt Avilai Szt Terézzel, tanácsadója volt Boldog Ribera János (1533-1611) pátriárkának, Boldog Nicolás Factornak (1520-83) és más kiemelkedő személyiségeknek. - V. Pál p. 1608: b-gá, X. Kelemen p. 1671. IV. 12: sztté avatta. VIII. Sándor p. 1690: Új-Granada (Kolumbia) fő patrónusává nyilvánította. - Ü: okt. 10. **

SzÉ 1988:528.