🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > János Gábor
következő 🡲

János Gábor, Perboyre, Szt, CM (Puech, D-Fro., 1802. jan. 6.-Vucsangfu, Kína, 1840. szept. 11.): misszionárius, vértanú. - Mélységesen vallásos parasztcsaládban született, a nagybátyja által vez. montaubani lazarista isk-ban éretts. Hithirdetőnek készült Kínába, ahol 1783: a fr. lazaristák fölváltották a fr. jezsuitákat. 1817: lépett a lazarista r-be. Mivel a forr. és a háborúk miatt noviciátus még nem volt, nagybátyja vezette be a szerz-életbe. 1820. XII. 28: tette le első fog-ait, majd Párizsban teol-t tanult. 1823-25: a montdidier-i lazarista koll-ban tanított, tanítványait rendszeresen magával vitte a szegényekhez, betegekhez és foglyokhoz. 1826. IX. 23: az irgalmas nővérek anyaházának kpnájában szent. pappá; első szentmiséjét annál az oltárnál mutatta be, amely alá Páli Szt Vince ereklyéit rejtették a forr. idején. Dogmatikát tanított Saint-Flour szem-ában. Bár mindvégig élesen ellenezte az állami abszolutizmust és a →gallikanizmust, →Lamennais eszméiért lelkesedett. Amikor azonban a Szentszék elítélte Lamennais-t, azonosult a döntéssel. 1827: kisszem. rektor, majd egészsége romlása miatt újoncmester. A kínai misszióba csak 1835: indulhatott. 1836. VII. 27: súlyos betegen érkezett Fukien tart-ba; hosszú útját és betegsége napjait a kínai nyelv tanulmányozására használta föl. Gyógyulása után a szomszédos Honan tart-ban élő kb. 1500 ker. lelki gondozására indult. Egy év alatt felkereste az óriási terület valamennyi ker-ét, egy-egy helyen 8-14 napig maradt. 1838. I: Csajuenkov (Hupe tart.) kb. 2000 fős ker. közösségének misszion-a. Hívei nagyon szerették, európaiak és kínaiak egyaránt szívesen keresték fel. 1839. IX. 15: menekülnie kellett 2 társával együtt az idegen misszion-okra és ker-ekre vadászó mandarinok és katonák elől. Egyik hitoktatója árulása folytán IX. 16: letartóztatták. A tart. főv-ában, Vucsangban fogták perbe. Csaknem 1 é. próbálták hittagadásra bírni. ~ kitartott, s állhatatosságával, szelídségével és türelmével kívívta fogvatartói elismerését. Végül halálra ítélték, amit a császár 1840. IX. 11: erősített meg, s még aznap kivégezték. - Már 1843: megkapta az Isten tiszteletreméltó szolgája c-et, 1889. XI. 10: b-gá (Kína vt-i közül elsőként), 1996. VI. 2: sztté avatták. Ü: szept. 11. **

NCE XI:115. - SzÉ 1988:479.