🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Jákob kútja
következő 🡲

Jákob kútja: Jézus és a szamariai asszony közt lefolyt beszélgetés színhelye (Jn 4). - Azok a régészeti leletek és irod. adatok, melyek alapján (a Kr. u. 4. sz-tól kimutathatóan) a Nablusztól 2 km-nyire K-re eső →kúttal azonosítják, megfelelnek a Biblia leírásának: a Gerizim lábánál (4,20), azon a földön, melyet Jákob Józsefnek adott (4,5), azaz Szichemnél (Ter 33,19; 48,22), Szikar közelében (Jn 4,5). - ~ ma is zarándokhely Szikar közelében, föléje a keresztesek építettek tp-ot.  **

BL:783. - Kroll 1993:257.