🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Jáki
következő 🡲

Jáki Szaniszló László (Stanley L. Jaki), OSB (Győr, Győr vm., 1924. aug. 17.-): egyetemi tanár. - J. Zénó öccse, Teodóz bátyja. A győri bencés gimn-ban éretts. 1942. VIII. 6: lépett a r-be. 1947. V. 13: ünn. fog-at tett. 1948. VI. 27: Pannonhalmán pappá szent. Rómában, a bencések Szt Anzelm Egy-én tanult tovább. 1951: teol. tanár a pennsylvaniai Latrobe (USA) Szt Vince Koll. és Szem-ában. 1954-57: New Yorkban a Fordham Egy-en tanult, fiz-ból drált. 1957: a woodside-i perjelségben könyvelő. 1961-65: a Princeton Egy-en kutató, 1963: ny. r. tanár. A Seton Hall Egy-en (Orange, N.J., USA) 1965: a fiz. meghívott előadója, 1968: ny. r. tanára. - 1970: Lecomte du Nouy-, 1987: →Templeton-, 1997: Széchenyi-díjjal tüntették ki. -

M: Les tendances nouvelles de l'ecclésiologie. Dissz. 1950. Kiad. Róma, 1957. - The Relevance of Physics. Chicago, 1966. (M-ul: 1996) - Brain, mind and computers. New York, 1969. - The paradox of Olbers' paradox. Uo., 1969. - The Milky Way. New York-Newton Abbott, 1972. - Science and creation. Edinburgh, 1974. - The Ash Wednesday supper. Írta Giordano Bruno. Ford., bev. és jegyz. Hága, 1975. - Cosmological letters on the arrangement of the world-edifice. Írta J. H. Lambert. Ford., bev. és jegyz. New York, 1976. - Planets and planetarians. Edinburgh-New York, 1978. - The road of science and the ways to God. Chicago-Edinburgh, 1978. (Ol-ul: La strada della scienza e le vie verso Dio. Milano, 1988) - And on this Rock. Notre Dame (Ind., USA), 1978. (Fr-ul: Et sur ce Roc. Paris, 1983) - The origin of science and the science of its origin. Edinburgh-South Bend (Ind., USA), 1978. (Fr-ul: L'origine de la siense et la siense de son origine. Paris, 1996) - Cosmos and Creator. Edinburgh, 1980. - Universal natural history and theory of the heavens. Írta Immanuel Kant. Ford., bev., jegyz. Uo., 1981. - Angels, apes and men. La Salle (Ill., USA), 1983. - Uneasy Genius. The Life and Work of Pierre Duhem. Dordrecht, 1984.- Lord Gifford and his lectures. Edinburgh-Macon (Ga., USA), 1986. - The keys of the Kingdom. Chicago, 1986. (M-ul 1992) - Miracles and Physics. Front Royal (Va., USA), 1989. (M-ul: 1992) (átd. kiad. 1999) - Chesterton. A seer of science. Urbana, 1986. - Prémices philosophiques. Pierre Duhem írásai. Szerk., ford. Leiden, 1987. - The Savior of science. Washington, 1988. (Ol-ul Il Salvatore della scienza. Roma, 1991; Or-ul: Spacitel nauki. Moszkva, 1992; Lengy-ül: Zbauca nauki. Woznan, 1994) - The Physicist as artist. The landscapes of Pierre Duhem. Edinburgh, 1988. - God and the cosmologists. Washington-Edinburgh, 1989. (Ol-ul: Dio e i cosmologi. Roma, 1991; M-ul: 1992; Or-ul: Bog i kozmologi. Moszkva, 1993; Lengy-ül: Bog i kosmologowie. Raciborz, 1995) (2. bőv. kiad. 1998) - The Virgin Birth and the Birth of Science. Front Royal (Va., USA), 1990. (M-ul: 1994); (átd. kiad. Fraser [Mi., USA], 1998) - The purpose of it all. Uo., 1990. (M-ul: 1993; Ol-ul: Lo scopo di tutto. Milano, 1994) - Pierre Duhem. Sciencist and Catholic. Front Royal (Va., USA), 1991. (Fr-ul: Pierre Duhem. Homme de science et de foi. Paris, 1991; Sp-ul: Ciencia y Fe: Pierre Duhem. Madrid, 1996) - Reluctant Heroine: The Life and Work of Hélène Duhem. Edinburgh, 1992. - Genesis 1 trough the Ages. London, 1992. (2. bőv. kiad.: Royal Oak [Mi, USA], 1998) - Universe and Creed. H.n., 1992. (M-ul: 1993) - Is There a Universe? Liverpool-New York, 1993. (M-ul: 1996) - Adam Lord Gifford. Edinburgh, 1993. - Lettres de Pierre Duhem à sa fille Hélène. Bev. és jegyz. Párizs, 1994. - Certain Difficulties Felt by Anglicans in Catholic Teaching. Írta J. H. Newman. Bev. és jegyz. Fraser (Mi., USA), 1994. - Voyage to Lourdes. Írta A. Carrel. Bev. Fraser (Mi., USA), 1994. - The Shakespeares and the „Old Faith”. Írta J. H. de Groot. Utószó. Uo., 1994. - Patterns and Principles and Other Essays. Bryn Mawr (Pa., USA), 1995. - Christianity and the Laeders of Modern Science. Írta K. A. Kneller. Bev. Fraser (Mi., USA), 1995. - Memoirs illustrating the History of Jakobinism. Írta A. Barruel. Bev. Uo., 1995. - Bible and Science. Front Royal (Va., USA), 1996. (M-ul: 1997) - The True Story of the Vatican Council. Írta H. E. Manning. Bev. Fraser (Mi., USA), 1996. - The Defense of the Priesthood. Írta J. Fisher. Bev. Uo., 1996. - Theology of Priestley Celibacy. Front Royal (Va., USA), 1997. (M-ul 1998) - A History of the Variations of the Protestant Churches. Írta J.-B. Bossuet. Bev. Fraser (Mi., USA), 1997. - Erasmus. Írta Chr. Hollis. Bev. 1997. - Means to Message: A Treatise on Truth. Grand Rapids (Mi., USA), 1999. - God and the Sun at Fatima. Fraser (Mi., USA), 1999. - Newman's Challenge. Grand Rapids (Mi., USA), 1999. - Életrajzi cikkei a The McGraw-Hill Encyclopaedia of World Biographyba.

M-ul megj.: A tudomány Megváltója. Ford. Scholtz Kinga. Bp., 1990. - ... erre a sziklára ... Ford. Jáki Zénó, Schilly C. Uo., 1991. - Kozmosz és Teremtő. Ford. Varga K. Uo., 1991.- Csodák és fizika. Ford. Scholtz Kinga. Uo., 1992. - Az ország kulcsai: egy eszköz tanúságtétele. Ford. Andrásfalvy András, Andrásfalvyné Vicenty Mária és Szálka Magdolna. Uo., 1992. - Isten és a kozmológusok. Ford. Scholtz Kinga. Uo., 1992. - Krisztus, egyház, tudomány. Összegyűjtött tanulm-ok. Ford. Csányi Attila. Uo., 1992. (Jel kv-ek 4.) - Csodák és tudomány. Uo., 1992. - Mi az Egész értelme? Ford. uő. Uo., 1993. - Világegyetem és hitvallás. Ford. Sághy Marianne. Uo., 1993. - Szűzi szülés és a tudomány születése. Ford. Scholtz Kinga. Uo., 1994. - A fizika látóhatára. Uo., 1996. - Van-e Univerzum? Uo., 1996. - Világ és vallás. Uo., 1997. - Biblia és tudomány. Uo., 1997. - A papi cölibátus teol-ja. Ford. Kovács Ervin. Szeged-Bp., 1998. - Tudomány és világnézet. Bp., 1998. - Egy elme világa. Szellemi önéletrajz hitről és tudományról. Bp., 2003.

Cikkei: Kat. Szle: 1951:32. (Prot. visszhang-kat. válasz); 1952:19. (Új törekvések az egyh. hívő megértésére); 1953:16. (Stockholmtól Lundig: az ekuménikus mozgalom iránya és szelleme); 1954:103. (Ekuménikus Kongresszus Evanstonban); 1958:26. (A csillagászat új útjai), 71. (A világegyetem kialakulása), 123. (Az élet eredete), 169. (Van-e élet más égitesteken?); 1959:41. (Relativitás és abszolútum), 123. (A világűr küszöbén), 210. (A hit és tudomány Newton műveiben); 1960:132, 203. (A titokzatos anyag); 1961:42. (A klasszikus fizika útja), 125. (A titokzatos gravitáció), 210. (Rádiócsillagászat), 282. (A termtud. születése); 1962:134. (A modern tudomány kezdetei); 1965:77. (Új fejezet a csillagászatban?), 362. (Van-e élet más égitesteken?).

Vigília: 1990:168. (Kat. tudomány). - Jel: 1990. V: Krisztológia és a modern tudomány születése; 1990: Kozmológia és vallás. - 1991. I: A Teremtő kilakoltatása; III: Krisztus, a katolikusok és az abortusz; IV: Meg nem csalható csalatkozhatatlanság; V: Kell-e Galileit rehabilitálni? - 1992. I: Egynejű v. nőtlen papság; II: Az elme fizikája v. fiziognómiája; IV: Lehet-e keresztény szintézis? VI: Genezis 1. f.: A kozmosz keletkezése? - 1993. I: Az ember igazi eredete (az 1992. VI. 6-8: Bpen tartott bioetikai világkongr. előadása); II: A hála értelme; IV: Bioetika és ker. következetesség (előadás Bpen 1993. VI. 16: a Ker. Bioetikusok Nemzetk. Kongresszusán); V: Az élet kettős védelme. - 1994. I-II: Szt Péter széke: egy professzori katedra?; IX: Teológia és liberalizmus. - 1996. XI: Egy sokatmondó meteor. - 1998. I: Más világok üzengetnek?; II: Eutanázia, bioetika és társadalom. - 1999. IX: Mit is JEL-ent KÉSZ-nek lenni?

Communio 1995:32: Angyalok, állatok és a hit fénye. - 1997/3:48: Klónozás és érvelés.

Délamerikai Magyar Hírlap (São Paulo): 1954. III. 21: Istenhez láncolva; III. 28, IV. 4, 11: Krisztus mint regényhős; IV. 25: A három R és ami utána következik; V. 2: Az éhező emberiség; V. 9, 16: Kereszténység és irodalom; V. 23: Ismét a három R.; VI. 6: Washington magyar ezredese; VI. 13: Magyar fiataloknak: Gettysburgtól a Don kanyarig; VI. 27: McCarthy és a macartizmus; VII. 4: Az én rögeszmém.

Külf. szaklapok: Journal of Geophysical Research 1958:373. - The American Benedictine Review 1959:163. - Diakonia 1967:250. - Zygon 1967:187; 1972:138. - American Journal of Physics 1967:200; 1969:195; 1970:546; 1972:1014; 1976:4. - Nachrichten der Olbers Gesellschaft 1970:5, 14; 1972:1, 1977:3. - Journal for the History of Astronomy 1970:53; 1971:161; 1972:136, 199. - Cahiers de L'Association Lecomte du Nouy 1971:9. - Cahiers bilingue de L'Association Lecomte du Nouy 1972:48; 1973:15, 47. - Journal of the American Scientific Affiliation 1972:12, 127. - Sky and Telescope 1972:280; 1978:460. - Isis 1973:544; 1975:110; 1979:178; 1980:668. - Theology Today 1973:111; 1978:360; 1979:496; 1979:87. - Hallmark News 1974:4. - The University of Windsor Review 1975:55, 80. - Physics Today 1977:25. - Scientia 1978:75, 113. - Foundations of Physics 1978:927. - Proceedings of the American Catholic Philosophical Association 1978:188. - The Wanderer 1979:1; 1994:1, 8. - Südhoffs Archiv 1979:105. - Revue d'Histoire des Sciences 1979:305. - Scottish Journal of Theology 1979:563. - Nature 1979:114; 1980:667. - Phylosophia 1980:85. - Anuario Filosofico 1981:41. - The Monist 1981:126, 420. - Il Nuovo Areopago 1982:28; 1983:197. - Irish Astronomical Journal 1982:253. - Phylosophia Naturalis 1982:498. - The New Scholasticism 1984:267; 1989:183. - The Chesterton Review 1984:409. - Homiletic and Pastoral Review 1984:10; 1985:7; 1986:18. - The Dawson Newsletter 1984:6. - The Center Journal 1984:131. - Faith and Reason 1987:241; 1989:19. s.k.-**

PN 1987:221. (1682.) - Mérleg 1987:2. sz. - Vigília 1987:8. sz. - Haffner, Paul: Christian Faith in God the Creator in relation to modern Science. According to the works of St. Jaki. (dissz.) Róma, 1984. -: Creation and scientific creativity. A study in the thought of S. L. Jaki. Front Royal (Va., USA), 1991. (bibliogr.) - Jel 1997. X. (~ Széchenyi-díjas)

Jáki Teodóz Sándor, OSB (Győr, Győr vm., 1929. máj. 12.-): tanár, népénekgyűjtő, a csángó ügy apostola (→csángók). - J. Zénó és Szaniszló öccse. 1944. XII. 14: lépett a r-be. 1946. XI. 5: egyszerű, 1950. V. 14: ünn. fogadalmat tett. A hittud. főiskolát Pannonhalmán végezte. 1952. VI. 27: Pannonhalmán sztelték pappá, Mezőtúron, 1954: Sopronban kántor, 1956: Győrött gimn. tanár és prefektus. - 1958: Győrött zeneisk. tanári okl-et, 1959-61: a bpi Zeneműv. Főisk-n középisk. énektanár és karvezető diplomát szerzett. 1959: Sopronban kántor. 1961: Győrött gimn. tanár, a bencés tp. kántora. 1967-91: a bpi Nyári Kántorképző, 1968-91: a győri Hittud. Főisk. tanára. 1969-91: a győri székesegyház Palestrina-kórusának karnagya, majd a győri bencés tp. kamarakórusának vez-je. Ez utóbbival koncerteket adott Felvidéken, Kárpátalján, Délvidéken a magyaroknak (Versecen 1918 óta nem énekelt m. énekkar), 1989: Olo-ban. - A →Domokos Pál Péter által a csángómagyarok érdekében alapított bpi →Lakatos Demeter Egyesület elnöke. - 1993: Győr városától a város kulturális és zenei életét gazdagító munkájáért →Szent László éremdíjat, 1996: a Bethlen Gábor Alapítványtól a magyarság egyetemes ügyét szolgáló munkásságáért Márton Áron emlékérmet kapott. -

A csángó ügy apostolaként 1978-99: 60 alkalommal járt a moldvai Csángóföldön. Kovács István lelkész-orvos halála óta (†1997) egyedül vezeti a moldvai kat-ok évenként egy alkalomra, Nagyboldogasszony ünnepére (VIII. 15.) engedélyezett magyar nyelvű szentmiséjét Kacsikában, a bukovinai Mária-kegyhelyen. Egyházi népénekgyűjtő munkája közben szűkebb hazája (Győr m.) és Moldva mellett bejárta a Felvidéket, Székelyföldet és az al-dunai székelyek falvait, a Délvidéket. Jelentősebb gyűjtési eredményei: →Jézus keresésének kunszigeti változata; 2 népi passió (Felvidéken); betlehemes játékok (Székelyföldön és Moldvában); Szt István énekek, Csángóföldi Boldogasszony Anyánk, az ún. Aranymiatyánk (Moldvában). - Barátságban volt az életszentség hírében meghalt, vértanú Benedek Márton (†1986) orvos-pappal, kinek sírját a déli csángók gyakran látogatják (édesanyjától Bartók Béla és Domokos Pál Péter gyűjtött: vö. Domokos Pál Péter: Bartók Béla kapcsolata a moldvai csángóm-okkal. Bp., 1981), valamint Gyergyina János ferences pappal (†1998), aki 1959: utoljára mert még magyarul prédikálni. Járt a tisztaság vértanújaként számon tartott Szőcs Magdolna (†1983) pusztinai sírjánál.

- M: A csángókról, igaz tudósítások (szokásaikról, kegyetlen problémáikról, hőseikről). Kz. - Cikkei: Magyar Egyházzene 1995/96:429. (Ősi és modern - A „diktálás”, mint a legősibb népi közösségi éneklési mód); 1997. (Csángóföldi Boldogasszony Anyánk) - Népi vallásosság a Kárpát-Medencében II. Szerk. Lackovits Emőke. Veszprém-Debrecen, 1997:121. (~: Vallási néprajz a katolikus pap szemével) - Honismeret 1999/2:34. (A Kunszigeti Jézus keresés) - A M. Rádióban népzenei előadásokat, a moldvai csángókról diafilmes útibeszámolókat tartott. s.k.

Jáki Zénó Imre, OSB (Győr, Győr vm., 1919. aug. 18.-): tanár. - J. Szaniszló és Teodóz bátyja. 1937. VIII. 6: lépett a r-be. 1939. VI: 27: egyszerű, 1942. VI. 27: ünn. fogadalmat tett. 1943. VI. 20: szent. pappá. 1944. IV. 24: Bpen mat-fiz. tanári okl-et szerzett. Gimn. tanár Kőszegen, 1948: Nagypösén (Kőszeg mellett) káplán, közben 1949: karnagy és kertgondnok Kőszegen. 1950: Celldömölkön káplán, majd h. lelkész Kemenesszentpéteren. 1951: Pannonhalmán gimn. tanár és diákotthoni prefektus. 1955: Győrött, 1957: Pannonhalmán tanár (és h. ig.), 1958: Győrött tanár és diákotthoni pref. 1963: Pannonhalmán tanár. 1972: Legányi Norbert kényszerű lemondása után a rend ~t jelölte főapátnak. 1973: gimn. ig., 1974: diákotthoni ig. is. 1977: Győrött gimn. és diákotthoni ig., 1982: alperjel és tanár, 1985: Pannonhalmán beteggondozó. Közben 1985-92: A →Szent Benedek Leányai Társaságának lelki ig-ja, 1987-95: Nyalkán lelkész. - J. Szaniszló m-ul megjelent műveinek nyers fordítását készítette. s.k.

PN 1987:213. - S.k.