Magyar Katolikus Lexikon > I > isztambuli megállapodás


isztambuli megállapodás, 1665. aug.-dec.: Walter Leslei gr. vezette (m-ok nélküli) császári követség járt a Portán, tárgyalásai szinte eredménytelenek voltak. Keresk. egyezményt kötöttek ugyan, de Erdély érdekében semmit sem sikerült elérniük, arra is csak ígéretet kaptak, hogy a kat-ok szabadon gyakorolhatják vallásukat a tör. birod-ban. 88

Horváth M. VI:10. - MTK II:487.

isztambuli szerződés, 1620. nov.: Isztambulban a magyar-cseh szövetség és II. Oszmán szultán (ur. 1618-22) megbízottai megállapodtak: megerősítik az 1606: kötött →zsitvatoroki békét; nem szednek rabokat; az esetleges vitás ügyek kivizsgálására biztosokat állítanak; a szultán ajándékokkal követséget küld a m. és cseh kir-hoz; 5 évenként ajándékokat és követeket cserélnek; Erdély megtartja szabad fejedelemválasztási jogát, adóját a szultán nem emeli. 88

MTK II:450.