🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > iskolaszék
következő 🡲

iskolaszék: elsőfokú iskolai hatóság, amely 1868-1948: a felügyelete alá tartozó elemi népiskola fenntartásáról, működéséről, tárgyi és személyi föltételeinek biztosításáról gondoskodott. - Szervezetét és hatáskörét az 1868:38. tc., majd az 1876:28. tc. határozta meg. Külön ~et kellett létesíteni a községi, valamint a felekezeti el. népisk-k számára. A kat. ~ek működését - az áll. törv-ek alapján - pp-kari rendelkezések szabályozták. A kat. ~ összetétele: az egyhközs. 5 választott képviselője, a tanító (nagyobb népisk-nál az ig-tanító, ill. a tanítótestület tagjai közül kiküldött megbízottak), elnöke a helyi plnos. Az ~ választotta az isk. tanítóit, megállapította az isk-adó nagyságát, valamelyik tagja által - látogatások útján - felügyelte az okt-nev. munkát, részt vett a vizsgákon. Hatáskörébe tartozott az isk-épület és a tantermek karbantartásáról, tisztántartásáról és fölszereléséről, a tanítók illetményeinek kiszolgáltatásáról való gondoskodás, az isk. rendjének és fegyelmének védelme, képviselete az egyh. és áll. hatóságok előtt. Az el. népisk-kban folyó munka szakmai-ped. felügyeletét az egyh. tanügyi hatóság által kiküldött népisk. tanfelügyelők végezték. - A nem-felekezeti (városi, közs., áll.) el. népisk-k ~einek tagja volt a helyi lelkész is. - Az isk-k államosításával, ill. a helyi tanácsok megalakulásával az ~ek megszűntek. - Az 1993. évi közokt. törv. visszaállította a ~et. Tagjai a szülők, a tantestület és az isk. fönntartójának képviselői. Lehetőség van óvodai, ill. kollégiumi szék létrehozására is. M.I.