🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > iskolák segélyezése
következő 🡲

iskolák segélyezése, 1799. okt. 18.: A Helytartótanács rendelete kötelezte a városi pénztárakat, hogy ha valamely felekezeti iskolát segélyeztek, azontúl mindegyik helybéli felekezeti tanint-et a lakosság felekezeti arányában segélyezzék. 88

Kiss Áron: A m. népisk. tanítás tört. 1-2. köt. Bp., 1881-83. - Molnár Aladár: A közokt. tört. Mo-on a 18. sz-ban. Bp., 1881. - Oltványi Pál: A népokt. ügy Mo-ban a múlt és jelen időben. Szeged, 1884. - Ember Károly: A m. kat. népokt-ügy tört-ének áttekintése. Ért. Bp., 1900. - Az okt. egységesítése, demokratizálása, államosítása 1777-1973. Bibliogr. Szerk. Dobicz János. Uo., 1974. - Balogh-Gergely I:25.