Magyar Katolikus Lexikon > I > irodalmi műfaj


irodalmi műfaj: A Szentírásban nem a mai európai ~okkal találkozunk, hanem azokkal, melyek K-en a régmúlt időkben használatosak voltak, s csak a régi K-i irod. alapos tanulmányozása alapján lehet őket meghatározni. A Szentírásban sokféle ~t alkalmaztak a különféle szerzők, ezt első pillanatra is láthatjuk: →Törvény, tört. tárgyú elbeszélés (→történetírás), →nemzetségtábla, →levél, költemény (lírai, gnomikus, tanító; →héber költészet), jövendölés (→jóslat, →apokaliptika). - Az ~ok közül való választás több tényezőtől függ: az adott tárgytól, az elérendő céltól, a hallgatóság képzettségének fokától, a szerző egyéniségétől. Az igazságot minden ~ más módon fejezi ki, és ezért ~onként sajátos törv-ek szem előtt tartásával kell azt keresni. Ebből következően a Szentírás kv-einek, ezek részeinek helyes magyarázatához elengedhetetlen az adott ~ meghatározása és a megállapított ~ törv-einek ismerete (pl. a tört-írás törv-eié). A kat. egzegézisben az ~ok vizsgálata még viszonylag új. A →Divino afflante Spiritu enc. az ~ok vizsgálatát az egzegéták sürgősen elvégzendő feladatává tette. A II. Vat. Zsin. Dei Verbum c. dogmatikai dekrétuma szintén kiemelte ezt a követelményt (→formatörténeti módszer). **

BL:696.