Magyar Katolikus Lexikon > I > ingatlan jószág


ingatlan jószág (lat. res immobilis): a vagyonjog olyan tárgya, mely helyhez van kötve vagy állagának kára nélkül helyéből el nem mozdítható. - A →Hármaskönyv szerint ~nak tartották a ménest, ha legalább 50 lóból állott (I. 101), ha kevesebből, ingó volt. A kk. gyakorlat szerint ~nak tekintették az ősi pénzt is, melyen az atyafiak már osztozkodtak, és ez →magszakadás esetében ki volt véve a szabad rendelkezés alól. Az újabb jogban ingatlannak tartottak minden ingót, mely az ingatlanhoz tartozott és annak rendes megműveléséhez szükséges volt (gazd. eszközei, marhaállomány). →ingó jószág **

Eckhart 1946:336.