Magyar Katolikus Lexikon > I > ima-expedíció


ima-expedíció: az I. világháború nyomorúságának enyhítéséért, szervezett formában mondott imádságok. - Az ~t a Katolikus Sajtóegyesület Fővárosi Hölgybizottsága szervezte 1914 őszétől. Kb. 100 ezer katonaimát továbbított 1915. VI-ig a harcterekre, a kórházakba, a sebesülteknek és hadba indulóknak, ezerszámra szépirod. és hitbuzgalmi folyóiratokat, szórakoztató olvasmányokat a lábadozó sebesülteknek. Az ~ keretében osztották szét a SZIT és a →Regnum Marianum kv-adományait a katonáknak, valamint Varga Mihály Karban tartandó imák a Hazáért (1914) c. imakv-ét. 88

Kat. Közl. 1915 (rk. sz.):33.