🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > iglaui királytalálkozó
következő 🡲

iglaui királytalálkozó, 1486. szept. 11.: A német birod. rendek 1486. II. 16: ném. kir-lyá választották Habsburg (I.) Miksát, aki megválasztása után szöv-et kötött velük, 300 ezer aranyat és 30 ezer katonát kért tőlük segélyként I. (Hunyadi) Mátyás m. kir. (ur. 1458-90) ellen. II. (Jagelló) Ulászló cseh kir-t (ur. 1471-1516) III. Frigyes cs. (ur. 1440-93) nem hívta meg a királyválasztó birod. gyűlésre, ami sértette választófejedelmi jogait; Ulászló sértődötten szöv-et ajánlott Mátyásnak, melyet a morvao-i Iglauban tárgyaltak meg. 88

Horváth M. III:207. - Hóman-Szekfű II:519. - MTK I:312.