🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > igazoló bizottságok
következő 🡲

igazoló bizottságok, 1945. jan. 4.-1948. okt. 31.: a szovjet megszállást követően a politikai előélet vizsgálatának országos rendszere Magyarországon. - A 15/1945. (s az azt kiegészítő 1080/1945.) ME. sz. rendelet értelmében minden tényleges szolgálatban álló (v. nyugdíjból visszarendelt) alkalmazottat igazolási eljárás alá kellett vonni: a felekezeti isk-k, intézmények, hivatalok, az áll. támogatást élvező ipari és keresk. vállalatok, társad. szervezetek, közjóléti szövetkezetek alkalmazottait is beleértve. Az 1146/1945. (és az ezt kiegészítő 3140/1945.) ME. sz. rendelettel a szabad pályán dolgozó értelmiségieket (állatorvos, gyógyszerész, hírlapíró, mérnök, orvos, színész, stb.) és a hatósági igazolvánnyal dolgozókat (iparigazolványos kereskedők, iparosok, italmérők, szeszgyártók, színház- és moziengedélyesek, stb.) igazoltatták. Az 1048/1945. ME. rendeletet kiegészítve módosító 6320/1945. ME. rendelet rendelkezéseit kiterjesztették a vm., a városi és közs. alkalmazottakra, az 1410/1945. ME. rendelettel az ügyvédekre, -jelöltekre, közjegyzőkre (helyettesekre), a 4100/1945. ME. rendelettel a magánvállalatok tisztviselőire is. - Az alaprendelettől eltérően szabályozták a honvédség tagjainak és polg. alkalmazottainak, a 8500/1945. ME. rendelettel az egy. és főisk. hallgatók, a 700/1946. ME. rendelettel a sportegyesületek, szövetségek és hatóságok tagjainak és tisztségviselőinek, a 3610/1946. ME. rendelettel a személyjogú gyógyszertári jogosítványok haszonélvezetére jogosultak igazolását. A szovjet megszállás elől szolgálati helyükről eltávozott közalkalmazottak külön szabályozására a 10/1946 ME. sz. rendelet az ún. nyugatos ~ létrehozását írta elő. - Az ~ feladata hivatalosan az volt, hogy megállapítsák: az eljárás alá vont személy 1939. IX. 1. után tagja v. támogatója, céljai helyeslője, eszméi terjesztője volt-e nyilas, fasiszta jellegű pártnak v. mozgalomnak, súlyosbította-e a joghátránnyal sújtottak helyzetét, stb. Az ~ valódi (demokratikus szólamokkal védelmezett) célja a felnőtt lakosság múltbeli magatartásának megismerése, nyilvántartása, megfélemlítése, állásától való megfosztása, s a megüresedett helyekre az új rend (párt) híveinek beültetése. - A járásbírósági székhelyeken legalább egy igazoló biz-ot kellett létrehozni. Egy-egy igazoló biz. az 5 pol. párt (MKP, Nemz. Paraszt Párt, SzDP, FKgP, Polg. Demokrata Párt) és az Orsz. Szakszervezeti Tanács helyi 1-1 tagjából állott. Behívtak (szavazati jog nélkül) 1 jogvégzett és egy munkahelyi tagot az igazolást kérő munkahelyéről. Csak állásvesztés v. nyugdíjazás esetén lehetett föllebbezni, a hatóságok kötelesek voltak az ~ határozata szerint intézkedni. Az ~ létrehozását követte a közalkalmazotti létszámot csökkentő B-lista (a bizottság tagjainak határozatát nem kellett idokolni), ezzel minden pol. nem kívánatos személyt állásától, nyugdíjától meg lehetett fosztani, betöltendő állásokat biztosítani arra különben érdemtelenek számára. Az ~at 1948. X. 31: megszüntették, a diktatúra kiépítésével szükségtelenné váltak. 88

M. Közl. 1945. I. 4., V. 2., V. 4., V. 8., VII. 1., IX. 26., 1946. I. 23., IV. 3., 1948. IV. 1. - A m. állam szervei. Bp., 1985. I. 258.