🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > időskorúak járadéka
következő 🡲

időskorúak járadéka: megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. – ~ban részesítik a) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át, (2010: 22.800 Ft); b) az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95 %-át, (2010: 27.075 Ft); c) az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át. (2010: 37.050 Ft). – Az ~ának havi összege jövedelemmel nem rendelkező a) pont szerinti jogosult esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a; a b) pont szerinti jogosult esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95 %-a; a c) pont szerinti jogosult esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-a. – Jövedelemmel rendelkező jogosult esetén a fentiek szerinti összegnek és a jogosult havi jövedelmének a különbözete. V.G.

Szociális Törvény 1993.