🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > időközi jövedelem
következő 🡲

időközi jövedelem (lat. fructus intercalaris): →egyházi javadalom hozama üresedés idején. - A CIC 1917: a javadalmas távozása és az új javadalmas beiktatása közti idő ~éből levonandók az indokolt kiadások és a helyettes fizetése. A maradvány felét a javadalom gyarapítására kellett fordítani, másik fele a templompénztárt illette. Az 1481.k. megadta a lehetőséget, hogy szokásjog alapján az egész ~ az egyhm. közcélját szolgálja. - A CIC 1983: a javadalmi rendszer reformját föltételezve a ~ről már nem rendelkezett. - Mo-on 1857. I. 13.: a cs. kir. vallás és közokt. min. 19.391/5620. sz. rendelettel a megüresedett nagyobb egyh. javadalmak ~eit a →Vallásalapnak és →Tanulmányi Alapnak juttatta. Az →egyházi birtok fölszámolásáig (1945. III. 17; 1951. VIII. 7.) a pléb. egész ~e a plébánoshelyettest illette. A knk. stallum ~ének 1/3-a az egyhm. alapoké, 1/3-a osztalék volt. **

KL II:346. - Balogh-Gergely I:72.