Magyar Katolikus Lexikon > I > Ivánkovits


Ivánkovits János (Szeged, Csongrád vm., 1846. dec. 24.-Dunakeszi, 1910. márc. 31.): megyéspüspök. - A gimn-ot Szegeden, a teol-t Temesvárt végezte. 1868-70: nev., 1870. V. 5: pappá szent. Törökbecsén kp., 1873: Szeged-Belvárosban, 1877/78: és 1884/85: hittanár a reál- és az el. isk-ban, 1885: szeged-rókusi plnos, iparisk. ig., 1887: a szegedi 2. választóker. szabadelvű párti ogy. képviselője, 1891: vásárhelyi c. apát, 1893. I. 1: a VKM o-tanácsosa, 1895. VIII. 2: dulcinói vál. pp., 1896. XI. 22: kinev., XII. 3: megerősített, Kalocsán 1897. IV. 25: fszt. rozsnyói mpp., XII. 1: a főrendiház tagja. 1904. VIII. 23: adósságai miatt a ppség vagyonát zárgondnokság alá helyezték, X. 15: lemondott a ppségről s a magánéletbe vonult vissza. A bpi Kerepesi temetőben nyugszik. - Munk. volt az Iparügyek c. szaklapnak. - M: A r.k. egyh. szertartásainak és ünnepeinek rövid értelmezése. Szeged, 1881. - Emlékbeszéd Csernók János polg. isk. tanár felett. Uo., 1882. - A kat. egyh. történelme. Uo., 1884. - A szeged-alsóvárosi Havi Boldog Asszonyról nev. fejedelmi tp. tört. Uo., 1884. - Ünnepi beszéd a királyhalmi szobor leleplezése alkalmával. Uo., 1884. - Egyháztörténelem. 1-3. köt. Uo., 1885. - A szeged-alsóvárosi Mátyás-tp. tört. Uo., 1883. - Imakv. a középisk. ifj. számára. Uo., 1884. - Kat. erkölcstan. Uo., 1885. - Felolvasás a szegedi iparos ifj. képző- és segélyegylet negyedszázados ünnepélyén. Uo., 1890. - Egyh. beszédei. Uo., 1891. - Gyöngék és erősek. Bp., 1892. (Klny. Szövetkezet) - Főpásztori szózat, melyet ... pp-ké történt törv-es beiktatása alk. híveihez intézett. Uo., 1897. (Lat-ul: Sermo pastoralis... Uo., 1897) - Szegeden 1882-86: szerk. a Képes Naptár Jézus és a Bold. Szűz Szt Szívének Tiszteletére. - A dulcinói c. 1896-1901: betöltetlen. Utóda 1902: Podraczky István, a rozsnyói széken 1905. X. 17: Balás Lajos. 88

LBE:185. - Ogy. alm. 1887:232; 1896:18; 1901:19. (s.v. Ivánkovics) - Schem. Csan. 1889:245. (*dec. 23.) - M. Sion 1889:634. - Pallas IX:758; XVIII:793. - A Dugonics-társ. 3. évkv-e. Szeged, 1895:77. - Szinnyei V:221. - M. Géniusz 1897:392. Arck. - Révai X:699. - Schem. Ros. 1901:24. (12.); 1913:141; 1927:25. - Gulyás XV:358. - Ritzler-Sefrin VIII:485. (X. 5: mondott le)