Magyar Katolikus Lexikon > I > Ivánka


Ivánka (†1329): megyéspüspök. - Tekintélyes birtokos bihari családból származott. 1294-1313: váradi knk.; első a váradi knk-ok között, aki kápt. választással pp. lett. A MA-ban 1318. I. 13-†1329: váradi mpp. Csak annyit tudunk róla, hogy az orsz. ügyekben való részvétel mellett a debreceni pléb-t védelmezte a domonkosok túlkapásai ellen. A szegyh. sekrestyéjében, az általa állított Szt Erzsébet-oltár alá temették el. - 65x40 mm-es pecsétjén talapzaton álló főpap ornátusban, fején püspöksüveggel, balkezében pásztorbotot tart, jobbkezét áldásra emeli. Körirata: +S• IUANCE• EPISCOPI • WARADIENSIS. -Utóda 1329: Báthori András. **

Mendlik 1864:82. (s.v. Ivánka János; 1318-29: váradi pp.) - Gams 1873:384. - Bunyitay I:166. - Schem. Mv. 1896:81. (18.); 116. - Bihar vm. 1901:96. - Jakó Zsigmond: Bihar vm. Bp., 1940:349.

Ivánka Endre, draskóczi és járdánfalvi (Bp., 1902. szept. 24.-Bécs, Ausztria, 1974. dec. 6.): bizantinológus, egyetemi tanár. - Családjával 1907: Bécsbe költözött; teol-t és klassz-filol-t tanult von Arnim irányításával, 1925: Bécsben drált. 1927-32: családi birtokán Nógrád vm-ben gazdálkodott, majd Solymáron telepedett le. 1933: a Pázmány Péter Tudegy. a gör. filol. mtanárává képesítette, 1933-35: belföldi kutatói ösztöndíjat kapott. 1940. X: a kolozsvári egy. klassz-filol. és ókori tört. ny. r. tanára. 1945: a bécsi egy. vendégtanára, 1947: a klassz-filol. tanára a gráci egy-en. 1960-74: a Bizánci Filológiai és Szellemtörténeti Int. vez-je. - 1938: a SZIA I. o-a, 1940. IV. 26: a MTA l. tagjává választotta, melyet külf. tartózkodása miatt 1949: a MTA átszervezésekor megszüntettek. Alelnöke, majd elnöke volt az osztrák bizánci társ-nak. Ókori fil-tört-tel, a kései antikvitás szellemi életével és kk. továbbélésével, a platonizmus és arisztotelizmus közötti viszonnyal foglalkozott, bizánci tört-írókat ford. ném-re. - M: Kínai erkölcstan. Bp., 1931. - To leontodes kai to poikiliontheorion. Uo., 1936. - Vom Platonismus zur Mystik. Uo., 1936. - A közvetlen Isten-megismerés Szt Ágostonnál. Uo., 1937. - D. aristotelische Politik u. d. Städtegründungen Alexanders d. Gr. Wegedus Verkehos u. d. kulturellen Berührung... Uo., 1938. - Két mo-i pléb. kvtár a 15. sz-ban. Uo., 1938. - Gör. hatások a 12. sz-beli Ny szellemi életére. Uo., 1940. - K-i szellem és orthodoxia. Uo., 1941. (Klny. Theológia) - Szt Gellért gör. műveltségének problémája. Uo., 1942. - Mo-i Szt Margit. Uo., 1944. - Les rapports dynastiques franco-hongro aux Moyen age. Uo., 1944. - Hellenisches u. christlisches im frühbyzantinischen Geistesleben. Wien, 1948. - Die stoische Anthropologie in der lateinischen Literatur. Uo., 1950. - Die letzten Tage v. Konstantinopel. Írta G. Sphrantzes. Ford. és magy. Graz-Wien-Köln, 1954. - Liturgisches u. betrachtendes Gebet. Graz-Köln, 1962-63. - Seit neunhundert Jahren getreute Christenheit. Studien zur ökumenischen Begegnung mit d. Orthodoxie. Hrsg. Wien, 1962. - Kaiser Konstantin u. d. ökumenische Konzil. Vortrag. Zürich, 1963. - Plato Christianus. Übernahme u. Umgestaltung d. Platonismus durch d. Väter. Einsiedeln, 1964. - Rhommäerreich u. Gottesvolk. D. Glaubens-, Staats- u. Volksbewusstsein d. Byzantiner u. seine Auswirkung auf d. ostkirchlich-osteuropäische Geisteshaltung. München, 1968. - D. „Apexmentis” - Platonismus in d. Philosophie d. Mittelalters. Darmstadt, 1969. - Le probléme des „Nome de Dieu” et de l'ineffabilité divine selon le Pseudo-Denys l'Aréopagite. Padova, 1969. - Zur Überwindung d. neuplatonischen Intellektualismus in d. Deutung d. Mystik. Darmstadt, 1969. - Handbuch d. Ostkirchenkunde. Hrsg. E. v. I., Julius Tyciak, Paul Wiertz. Düsseldorf, 1971. - Scheingewinn Substanzverlust u. Scheingewinnermittlung. Wien, 1975. Bo.Gy.-88

Ki kicsoda? 1936:362. - SZIA tagajánl. 1938:3. - MTA tagajánl. 1940. - Festschrift für Endre Ivánka. Schriftleit: Kurt Schubert. Salzburg, 1973. - Jahrbuch der Österreichischen Byzantologie. 24 Bd. 1975. - MÉL III:333. (itt: 1938-42: Pécsett egy. tanár, téves!) - Bölöny III:353. - Prominent Hungarians 1966:136; 1973:179; 1979:541. - MTA tagjai 1975:124. - Gulyás XV:349. (*nov. 24.!)