🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > Iváncsics
következő 🡲

Iváncsics János, SJ (Komárom, Komárom vm., 1722. nov. 25.-Nagyszombat, 1784. júl. 17.): apátkanonok. - 1740. X. 17: Székesfehérvárt lépett a JT-ba. A nagyszombati egy. mat-fiz. tanára, 1761: a Pázmáneum lelki ig-ja, 1762: a bécsi egy-en a dogmatika tanára. 1770-73: tanulm. felügy. Nagyszombatban. A r. feloszlatása után 1774. VI. 11: esztergomi knk., siklósi apát, 1775-77: a nagyszombati papnev. ig-ja, 1780. III. 3: honti főesp. Egy. mat. tankv-ét sokáig használták. - M: Prosopopejae ex sacris literis desumptae. Kassa, 1747. - Elementa opticae. Nagyszombat, 1750. - Universae matheseos brevis institutio theoretico-practica. 1-3. köt. Uo., 1752-55. - Panegiricus D. Ignatio dictus. Uo., 1753. - Institutiones logicae. Uo., 1757; 1763. - Institutiones metaphysicae. Uo., 1758; 1763. - Institutiones Physicae. Uo., 1759. M.I.

Zelliger 1893:203. - Szinnyei V:205. - Kollányi 1900:386. - JTÉ 1942:394. (1103.)