Magyar Katolikus Lexikon > I > Iván


Iván: Keresztelő Szent →János nevének szláv változata. →Szent Iván tüze, →szentivánfű, →szentivánpipitér

Iván, Győr-Moson-Sopron m.: plébánia a győri egyhm. csepregi esp. ker-ében. - Tp-át 1420 e. Ker. Szt János tit-ra sztelték. Lakói 1540 u. ev-ok lettek. A pléb-t 1660: alapították újra. Mai Szt András tp-át 1820: Széchényi Ferenc építtette; a régebbi tp. hajója lett a sztély. 1883: a tp-ot átalakították. Org-ját (1/10 m/r, op. 806.) 1912: az →Angster gyár építette. Kegyura 1880: Széchenyi Kálmán gr. - 1951: ~ plnosát, Rozmár Sándort (1900-53) rendőrök megverték, sérüléseiből nem épült föl. - Lakói 1840: 1164 r.k., 19 izr., össz. 1183; 1910: 1717 r.k., 30 ev., 37 izr., össz. 1784; 1940: 1816 r.k., 11 ev., 5 ref., 20 izr., össz. 1852; 1983: 400 r.k., össz. 1500; 1990: össz. 1436. - 1948: 7 tanerős r.k. ált. isk-jában 283 tanuló. **

Genthon 1959:142. - Búzás kz. 225. - Hetényi Varga I:317. - Adalékok ~ község helytört-éhez. Szerk. Németh László H. é. n. (Iván, 1999.)

Iván, Tolna m.: egykori bencés apátság a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére, Bonyhád tájékán. - 1326: említi először okl., amikor Fülöp apát az ~nal szomszédos Vojada (Vajad) birtok felől a pécsi kápt. előtt nyilatkozik. 1333: évi jövedelme mindössze 5 márka. 1467: a pécsi várnagy, az apátság kegyura vádolta Vince apátot, aki egyúttal a szekszárdi apátság őre is volt, mert elidegenítette mon-a javait, ingóságait, kv-eit. Korábban a Mozsgai család tagjai voltak a kegyurak, akik 1507: II. Ulászló új adományaként ismét megkapták a kegyuraságot. 1515: János apát részt vett a bencés apátok pannonhalmi kápt-ján. 1528: a patrónusok Pécsváradi Istvánt tették meg apátnak, a pécsi pp-nél bemutatták, aki azután megerősítette. Ezt követően többé nem hallunk az apátságról. Pontos helye ismeretlen. H.F.

Genthon 1959:142. - PanRt XII/B:328.

Iván Gizella M. Hermána, DNAK (Hegyhátszentpéter, Vas vm., 1894. febr. 9.-Hegyhátszentpéter, 1977. nov. 16.): szerzetesnő. - Kőszegen 1913. II. 4: lépett a kongr-ba. Uitt tette 1914. II. 2: első, 1917. II. 2: örök fog-át. Betegápoló és vendégfogadó volt Kőszegen és Vasváron. 1950. VI. 16., a szétszóratás után egy rokonához került. r.k.

Iván János, Assisi Szt Ferencről nev., Piar (Nagykanizsa, Zala vm., 1909. nov. 17.-Bp., 1992. aug. 21.): gimnáziumi tanár, kántor. - 1928. VIII. 27: Vácott lépett a r-be, 1932. IX. 11: ünn. fog-at tett, 1935. VI. 16: pappá szent. és Bpen fil. dr., lat-tört. szakos tanári okl-et szerzett. 1936 tavaszán áll. ösztöndíjjal mint a róm. M. Tört. Int. tagja a Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuelében s a firenzei Arch. dello Statóban II. Lipót toszkánai uralkodásának idejét (1765-92) kutatta. 1936: Debrecenben, 1939: Kecskeméten, 1942: Kolozsvárt, 1944: Kecskeméten gimn. tanár. 1949: Vác-Felsővárosban kp., 1950: a piar. teol. előkészítő isk. tanára. 1951: Palinban (Nagykanizsa m.), 1953: Gelsén ált. isk. tanár, 1957: Nagykanizsán sekrestyés, 1960: kántor. 1985: Bpen nyugalomban. - M: Földbirtokreform és társad-unk 1890-1914. Bp., 1935. (Palaestra Calasanctiana 9.) (Pázmány Péter Tudegy. Tört. Szem. kiadv. 5.) - Magyarság és a nemzetiségek. Kecskemét, 1944. - Összefoglaló kérdések a m. tört-ből. Uo., 1944. - Mo. tört. a szatmári békétől napjainkig. A kat. gimn. és reálgimn. 8. o. számára. Szerk. Balogh Albin. Átd. Bp., 1947. T.E.

Schem. Piar. 1943/44:59. - Gulyás XV:333. - Koltai 1998:168.