Magyar Katolikus Lexikon > I > Iustitia et Pax Bizottság


Iustitia et Pax Bizottság (ang. Commission on Justice and Peace): a szociális kérdés szentszéki koordináló központja. - A →Szerzetesrendi Vezetők Nemzetközi Uniója és a →Szerzetesrendi Vezetők Uniója 1974: alapította Igazságosság és Béke Egyesített Munkacsoportja (Joint Working Group for Justice and Peace) néven. 1981: ~ néven önálló szervezet. - Célja, hogy fölkeltse a figyelmet az igazságossággal és békével kapcsolatos kérdések iránt; a szegények és elnyomottak véleményének hangot adjon, elsősorban a szerzetesrendek vezetői felé; szolidaritást vállaljon igazságtalanságot elszenvedő, segítségre szoruló vallásos emberekkel, csoportokkal. Székhelye Róma (Olo.) - Kapcsolatot tart az →Egyesült Nemzetek Szervezetével és az →Európai Közösséggel, továbbá nemzetk. jótékonysági szervezetekkel. 1988: →Iustitia et Pax Pápai Tanács. N.D.

NCE XVI:232. - YIO 1996. I:270.