Magyar Katolikus Lexikon > I > Isten nagyobb dicsőségére


Isten nagyobb dicsőségére, Bp., 1941: jezsuita történeti ismeretterjesztő sorozat a Szalézi Művek kiadásában. - 1. Jezsuita ünnepek. Szentek, boldogok jegyzéke. (Martirologium SJ). - 2. Gyenis András: A jezsuita r. hazánkban. Rendtört. vázlat. - 3. Uő: Jézus seregében. Mi a jezsuita r.? - 4. Uő: Régi m. jezsuita rházak. Közp. rendi kormányzat. 88