Magyar Katolikus Lexikon > I > Ipolyság


Ipolyság, v. Hont vm. (Šahy, Szl.): 1. premontrei prépostság: →sági Boldogságos Szűz Mária prépostság. - 2. erődítmény. 1451: a huszita Giskra elfoglalta és megerősítette a premontrei prépság épületeit. A törökök terjeszkedése miatt végvár lett, őrségét az esztergomi érs. fizette. 1552: a törökök elfoglalták. 1595: felszabadult, de később ismét megszállták. Erődítményként többé nem szerepel. - 3. esperesség 1790-ig, majd 1920-tól. Plébániái: Alsószemeréd, Deménd, Egeg, Felsőtúr, Gyerk, Ipolyvisk, Pereszlény, Palást. - 4. plébánia a v. esztergomi, 1998: a pozsony-nagyszombati főegyhm-ben. 1237: Saag. Vsz. a prépsággal egyidős. Tp-át 1200 e. Nagyboldogasszony tit-ra sztelték. A törökök 1552: elfoglalták. 1675: alapították újra. Mai Nagyboldogasszony tp-a 1734: épült, a kk. kapuzatot beépítették. Harangjait 1923: 91 cm átm. Komotan mester öntötte, a 66 cm átm. középső és a 42 cm átm. lélekharangot a Dytrych család öntette. - Kegyura 1880: a rozsnyói kápt. Anyakönyvei 1675-től. Anyanyelve 1880: m.; 1940: m., szl., ném. Filiája 1917: Tesmag. - Plébánosai: 1630: Rimaszéchy Márton, 1647: Szentbenedeki Dániel, 1670: Erdélyi István, 1678: Lendvay György, 1687: Dombini János, 1697: Lendvay György, 1714: Gaál János, 1724: Paulikovics András, 1731: Kussanics György, 1737: Papp István, 1770: Gidian György, Gasztonyi István, 1778: Meress István, 1799: Jakab József, 1813: Király János, 1836: Vajgeth Mihály, 1867: Stéger Imre, 1893: Foltin János, 1902: Schreiber Aladár, 1926: Polcsák Endre, 1940: Markwarth Gábor, 1942: Petresél János, 1950: Richter Antal, 1959: Berkesi Miklós, 1977: Procháczka Ferenc, 1986: Borbély Péter, 1992: Biróczi István. - 1992: indult a Fegyverneki Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Egyházi Alapiskola és Nyolcosztályos Gimn. 10 o-ban 238, 1995: 12 o-ban 272 növ-e volt. - Lakói 1910: 3289 r.k., 6 g.k., 2 g.kel., 120 ev., 128 ref., 1 unit., 660 izr., össz. 4206; 1940: 3939 r.k., 34 g.k., 10 g.kel., 135 ev., 135 ref., 773 izr., 1 egyéb vall., össz. 5027; 1991: össz. 8551, m. 5562 (65,05%); 1995: 6600 r.k., 260 ev., 60 ref., 540 felekezet nélküli, össz. 8600 (5600 m., 2900 szl.); 2001: össz. 8061, m. 5015 (62,21%). Bá.B.-Biróczi István

2. Tóth 1917:250. - Vártúrák III:227. - 4. Mészáros 1988:195. - Némethy 1894:114. - Gerecze II:381. - Schem. Strig. 1917:40. - Herdics 1996:70. - Gyurgyik 2002.