🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > Interparlamentáris Unió
következő 🡲

Interparlamentáris Unió (ang. Inter-Parliamentary Union, IPU), Párizs, 1889. jún. 29.-: a tagállamok parlamentjeinek közös tanácskozó testülete, nem-kormányközi (NGO) nemzetközi szervezet. - Az ang. William Randall Cremer és a fr. Frédéric Passy (1903: Nobel-békedíjat kaptak) javaslatára a Parlamenti Döntőbírósági Konferencia utódszervezeteként alapították 9 ország (köztük Mo.) parlamentjének küldöttei. Eredeti célja a nemzetk. ellentétek békés, lehetőleg döntőbírósági úton történő megoldásának elősegítése az államok törvényhozásai közötti kapcsolatok ápolásával, jogi módszerekkel (törvénykezés, nemzetk. szerződések). Fokozatos előrehaladást jelentett az ~ célja felé, hogy az 1899. évi I. hágai békekonferencia határozata alapján létrejött a hágai (Holl.) székhelyű Állandó Nemzetközi Választott Bíróság, majd a →Népszövetség 1920. évi határozatával 1922: az Állandó Nemzetközi Bíróság (Cour Permanente de Justice International), végül az →Egyesült Nemzetek Szervezete 1945. évi San Francisco-i konferenciája után a →Hágai Nemzetközi Bíróság. Az Állandó Nemzetközi Bíróság létrejötte óta az ~ tevékenységének köre más nemzetközi biztonságpol., gazd. és humanitárius (leszerelési, regionális biztonsági, újabban emberi és kisebbségi jogi, népesedési, foglalkoztatási, környezetvédelmi, világ-eü.) kérdésekkel bővült. Az ~ világszerte a parlamentek szerepének erősítésére törekszik. Tevékenysége a két vh. alatt szünetelt. A II. vh. után 1947: újította fel működését. Tagjai az egyes orsz-ok törvhozó testületeiből alakult nemz. csoportok; legfőbb döntéshozó szerve az évenként 2x ülésező Interparlamentáris Konferencia. A folyamatos működést az Interparlamentáris Tanács (parlamenti csoportonként 2-2 delegátussal), a 4 évre választott 9 tagú Végrehajtóbizottság és a főtitkár vezette Interparlamentáris Iroda biztosítja. Székhelye Brüsszel, az I. vh. alatt Christiania (ma Oslo, Norvégia), 1920 óta: Genf (Svájc). Tagsága: 134 parlament nemzeti csoportja (1996). - A m. ogy-i csoport 1895: alakult; első elnöke Jókai Mór, neves tagja a két vh. között gr. Apponyi Albert. Az ~ 1896, 1936, 1983 és 1989: Bpen tartotta tanácskozását. - Közleményei: Documents Interparliamentaires és évkönyvek. N.D.

Révai X:596. - Pesti Hírlap Lex. Bp., 1937:507. - NSZV 1982. - WB 1990. - Zsebvilág '96 - Nemzetközi szervezetek. Bp., 1996:36.