🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > Innsbrucki Magyar Egyetemisták és Akadémikusok Szövetsége
következő 🡲

Innsbrucki Magyar Egyetemisták és Akadémikusok Szövetsége (ném. Verband Ungarischer Studenten und Akademiker Innsbruck): 1958. IX. 18: alakult. Jogelődei: az Innsbrucki M. Diákok Egyesülete (IMDE, 1949-53) és a Kat. M. Diákszövetség (KMDSz, 1949-56), majd a M. Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége (MEFESz) helyi szervezete. Célja a m. öntudatra nevelés, hogy művelt, jól tájékozott szakembereket adjon a m. népnek, a m. hagyományok ápolása, az ifj. érdekképviselete; a m-ok és nem m-ok közötti művelődési kapcsolatok ápolása. Jelvénye és bélyegzője: az egyes. m. és ném. neve, középen a Kossuth-címerrel. Tagja lehet minden büntetlen előéletű innsbrucki m. diák, aki hazáját és az egyes-et nem hozta rossz hírbe. Kizárható az, aki Mo. becsületét tudatosan megsérti. Csak pol-mentes adományokat fogadnak el; hirdetményeik kétnyelvűek. M. bálokat, diákösszejöveteleket, ünnepi megemlékezéseket (márc. 15., okt. 23.) rendeznek, kvtárat tartanak fönn. Taglétszámuk 1979: 35 egy. hallg., 150 Innsbruckban egy-et végzett volt hallg. Kapcsolatot tartanak m. tanárokkal, az Innsbrucki M. Diákotthonnal, a Magyarok Egyesülete Tirolban szervezettel, az Innsbrucki M. R.K. Lelkészséggel s az Osztrák Főisk-ok Szöv-ével. Lapjuk 1958. XI-1962. IV.: Egyetemi Ifjúság. R.Z.

Mildschütz 1977:112. - Viczián 1978:474. - Szépfalusi 1980:269.