🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > Inczédy-Joksman
következő 🡲

Inczédy-Joksman (1906-ig Joksmann) Ödön, 1906-tól nagyváradi (*Gyulafehérvár, Alsó-Fehér vm., 1878): főispán, felsőházi tag. - Nemességszerző apja, Nándor kir. törvényszéki elnök kapott kir. engedélyt neje, Inczédy Irma családi nevének kettős névként való fölvételére. ~ Gyulafehérváron éretts., Kolozsvárt jogot végzett, 1902: Alsó-Fehér vm. szolgálatába lépett. 3. aljegyző, 1908: vm. főjegyző, 1917-1918. XI: alispán. Erdély elcsatolása után az Orsz. M. Párt intéző biz. tagja, 1926: üv. aleln. A M. Dalosszövetség, a kolozsvári M. Zenekonzervatórium eln., a nagyenyedi r.k. egyhközs. és a gyulafehérvári Majláth főgimn. főgondnoka, az Erdélyi R.K. Státus ig-tanácsának alelnöke. K-Erdély visszacsatolása után 1940. IX-1944. IX: Kolozs vm. főispánja, a Felsőház behívott tagja. - Az erdélyi m. szegénysorsú egy. és főisk. hallg-k segélyezésének vez-je, önálló hangversenyeket rendezett, melyen hegedűsként maga is föllépett. - M: Az erdélyi katolicizmus múltja és jelene. Dicsőszentmárton, 1925. 88

Kempelen III:63. - KL II:358. - Ker. m. közél. alm. III:153. - Gulyás XV:234.