🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > Illésházy
következő 🡲

Illésházy Gáspár, illésházi, gr. (1593-1648): főispán. - 1609: a lipcsei egy-en tanult, 1610: Trencsén és Liptó, 1626: Árva vm. főispánja, Bethlen Gábor fejed. híve és hadvezére. Részt vett a Bécs elleni hadjáratban, 1619. II: Bethlen egyik békebiztosa. A Felvidék irod. életének mecénásaként is szerepet játszott. Pázmány Péter neki ajánlotta egy-egy vitairatát. Halála előtt a kat. vallásról az ev-ra tért át. Emlékiratát Szilágyi Sándor közölte (Tört. Tár 1891:558). - M: Kézben viselő kv. A jó és boldog kimúlásnak mesterségéről. Debrecen, 1639. - Viridarium Varij Generis flosculorum in usum Juventutis honestae... Trencsén, 1643. T.M.

Szinnyei V:58. - MIL I:495. - MÉL I:77.