Magyar Katolikus Lexikon > I > Ihász


Ihász Gilbert Vince, OPraem (Vaszar, Veszprém vm., 1803. ápr. 23.-Jánoshida, 1891. máj. 10.): gimnáziumi tanár. -- A középisk-t Pápán, Veszprémben és Győrött végezte, 1824. X. 24: Csornán lépett a r-be, 1829. IX. 13: ünn. fog-at tett, 1830. VIII. 22: pappá szent., Türjén kp., 1834: Keszthelyen gimn. tanár, 1846: ig. is, 1853-56: Türjén konventi tag, 1855: Csornán újoncmester és pénztári ellenőr, 1856: Szombathelyen gimn. tanár, 1863: Jánoshidán lelkész, 1871: Csornán alperjel és újoncmester, 1874: Jánoshidán pénztári ellenőr, 1882: házfőn. - Írása: A keszthelyi praem. algimn. programja 1851-52-ben. (A keszthelyi gimn. tört. vázlata 1852-ig) - M: Keresztény műveltség s erkölcsi magaviselet alapvonalai. Szombathely, 1857. (új kiad. Pest, 1867) - Szellemi kincstár, melyet bibliai adatok- és prédikációkból, egyhatyák és az ókor bölcseinek munkáiból... stb. összeállítva... adomák s mesékkel élénkítve s betűrendbe szerk. kiadta Dvorzsák János. Bp., 1885-86. (Szellemi kvtár. Havi füzetek 1-4. évf.) 88

Szinnyei V:19. - Stefancsik-Kovács 1978:132. (77.)

Ihász György Gábor, OCist (Vaszar, Veszprém vm., 1805. jan. 12.-Eger, 1880. szept. 21.): tanár, nyelvész. - 1824. X. 27: lépett a r-be. A teol-t a Pázmáneum növendékeként Bécsben végezte, 1830. VIII. 22: pappá szent., majd drált. Székesfehérvárt, 1831: Pécsett, 1837: Székesfehérvárt, 1841: Egerben gimn. tanár. 1842: Nagyesztergáron, 1843: Nagytevelen plnos. 1844: Hercegfalván kp., 1845: Előszálláson plnos. A szabharc alatt táb. lelkész, ezért 1849: elöljárói, hogy a bécsi udvar bosszújától megóvják, Zircre menekítették. ~ ezt internálásként élte meg, ezért miután Egerben gimn. tanárrá nevezték ki, 1851: fölvételét kérte az egri egyhm-be. 1858: az érs. fiúnev. int. ig-ja lett. - Fm: M. nyelvtan. Székesfehérvár, 1846. - Mutatvány a m. igeképzésből. Eger, 1851. - A m. mondattan főbb szabályai. Uo., 1852. M.I.

Békefi 1896:346. - Szinnyei V:16. - Lakatos 1914:189. - Schem. Cist. 1942:213. - Gulyás XV:40.