Magyar Katolikus Lexikon > I > Ignácz


Ignácz Rózsa, Makkai Jánosné (Kovászna, Háromszék vm., 1909. jan. 25.-Bp., 1979. szept. 24.): református, írónő, színésznő. -1931: Bpen az Orsz. M. Kir. Színműv. Akad-n végzett, a szegedi színházhoz került. Mivel e színház csődbe jutott, 1931: a Nemz. Színház szerződtette. 1939: a bpi Színházi Magazin párizsi tudósítója, 1941: a Film, Színház, Irodalom, 1943: az Esti Mo. b. munk. 1945: a Főv. Kiadó lektora, 1947-49: a ref. Élet és Jövő kétheti lap segédszerk-je, szellemi szabadfoglalkozású íróként irod. munkásságából élt. 1942-48: a Petőfi Társ. tagja. Halálát gépkocsi-gázolás okozta. - Több munkája (Anyanyelve magyar, Levelek Erdélyből. Született Moldovában, Keleti magyarok nyomában) a moldvai, bukovinai, erdélyi magyarság sorskérdéseiről szól (→csángók). - M: Anyanyelve magyar. Reg. Bp., 1937. (11. kiad. 1943; új kiad. Uo., 1990 és 1993; az ifj. sz. átd. kiad. Uo., 1937 és 1943) - Rézpénz. Reg. Uo., 1938. (M. írás - m. lélek) (9. kiad. Uo., 1944; ném-ül Kupfergeld. Ford. Artur Saternus. Bern, é.n.) - Levelek Erdélyből. Elb-ek. Uo., 1939. (2. kiad. [1942]) - Született Moldovában. Reg. Uo., 1940. (6. kiad. Uo., 1944; új kiad. Uo., 1997) - A bujdosó. Elb-ek. Uo., 1942. (Százezrek kv-e) - Családi mondakör. Karcolatok, anekdoták életemből. Uo., 1942. - Keleti magyarok nyomában. Regényes útirajz. Uo., 1942. (3. kiad. Uo., 1943; új kiad. Uo., 1998) - Róza leányasszony. 1-2. köt. Életrajzi reg. [Laborfalvy Rózáról] Uo., 1942. (5. kiad. Uo., 1944) - Két élet. Kisregények. Uo, 1943. - Hivatalnok Berta. Reg. Uo., 1944. (Nemz. kvtár 147.) (Értékes kv-ek 1.) (Kristó Nagy István: Mit várhatunk a mai m. ifjúságtól? c. melléklete miatt az Ideigl. Nemz. Kormány 530/945. ME sz. rendelettel megsemmisíttette!) - Kedves dolog. Életkép. Uo., 1946. (Népi műsortár 2.) - Urak, úrfíak... 1-2. köt. Reg. Uo., 1946. - Mámoros malom. Reg. Uo., 1947. - Márványkikötő. Reg. Uo., 1947. (Dante új kvtár) - Meg ké házasodni. Farsangi játék. Uo., 1947. (Népi műsortár 11.) - Atyafiak. Írta Maria Rovan. Ford. Uo., 1952. - Az igazi Ibrinkó. Tündérmesék, csodás történetek. Uo., 1955. (Bábszínpad 21.) - Júliusi eső. Elb-ek. Írta Alexandru Sahia. Ford. Uo., 1955. - A betyárok völgye. Reg. Írta Eusebiu Camilar. Ford. Uo., 1956. (Bukarest, 1962. [Kincses kvtár]) - Örvény felett. Elb-ek. Írta Mihail Sadoveanu. Ford. Uo., 1956. - Szegény ember okos leánya. Román népmesék. Ford. Bölöni Györggyel és Jékely Zoltánnal. Uo., 1957. (Népek meséi) - Tegnapelőtt. Elb-ek. Uo., 1957. - Mindenki levele. Elb-ek. Uo., 1958. - Az utolsó daru. Ifj. reg. Uo., 1959. - Torockói gyász. Ifj. reg. Uo., 1959. - Prospero szigetén. Emlékezések nagy m. színészekről. Uo., 1960. - Tóparti ismerősök. Kisreg., elb-ek. Uo., 1961. - Tűzistennő Hawaiiban. Útirajz. Vámos Magdával. Uo., 1961. - Csutka. Mese. Uo., 1962. - Orsika. Ifj. reg. Uo., 1963. - Titánia ébredése. Reg. Uo., 1964. - Papírmalom. Reg. Uo., 1967. - Zebradob-híradó. Kelet-afrikai útinapló. Uo., 1968. - Szavannatűz. Elb-ek. Uo., 1970. - Argentína viharszünetben. Útleírás. Uo., 1972. - Hajdanában Zambiában. Mese. Uo., 1973. - A hegyen-völgyön szánkázó diófa. Mesék. Uo., 1974. - Tűzistennő Hawaiiban egykor és most. Útleírás. Uo., 1974. - Ikerpályáimon. Visszaemlékezések. Uo., 1975. - Névben él csak. Reg. Uo., 1976. - Hazájából kirekesztve. Mikes Kelemen életregénye. Uo., 1980. - Utazások emlékkv-e. Útirajz. Uo., 1980. - Kóborló kisfiú kalandjai. Ifj. reg. Uo., 1980. - A születésnap körül. Vázlat egy letűnt korszakról 1950-1953. Lake Bluff, 1983. - Ünnepi férfiú. (1951-1952). Bev. Makai Ádám. New York, 1898 (új kiad. Bp., 1989) - Ünnepi férfiú. Szt László kir. regénye. Bp., 1993. - Betűjegyei: I. G. (Demokrácia, 1947); I. R. (uo.) 88

Vigília 1975:531. (Hegyi Béla: A Vigília beszélgetése ~val) - Domokos 1978:850. - M. Nemz. 1979. IX. 26. (M[átrai] B[eteg] B[éla]: Meghalt ~) - Vigília Repert. 1935-1984:131. - Fazakas 1989:184. - RMIL 1991. II:333. - Sz. Debreczeni 1992:583. - ÚMIL II:855.- Gulyás XV:26. (*1910) - MÉL 1994. III:399. (†szept. 25.)