🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > Ifjú Katolikus Diákok Nemzetközi Szövetsége
következő 🡲

Ifjú Katolikus Diákok Nemzetközi Szövetsége (ang. International Young Catholic Students, IYCS, fr. Jeunesse étudiante catholique internationale, JECI , ném. Internationale Katholische Studierende Jugend, IKSJ): 19. századi előzmények után, közvetlen elődszervezetei a két világháború között alakultak: Federation des Étudiants Catholique (Párizs, 1921), Jeunesse Étudiante Chrétienne (JEC, Brüsszel, 1925); utóbbi a JOC munkásifj. mozgalom társszervezeteként. Nemzetközi szervezetté a →Pax Romana mozgalom keretében fejlődött, a II. vh. után. Az eredetileg kat. egyetemi mozg-ként működő Pax Romana 1946. évi kongresszusán, Fribourg-ban (Svájc) Centre International de Documentation et d'Information (CIDI) néven létrejött a Pax Romana Információs és Dokumentációs Központja, miközben a mozg. két fő ágra, egy felnőtt-értelmiségi és egy egyetemista szervezetre vált szét. Az Információs Közp. 1954: nemzeti szervezeteket összefogva létrehozott egy, a diákifjúságot átfogó nemzetközi szervezetet, ~ (IYCS, JECI) néven. - A ~nek a Pax Romana mozg. részeként célja, hogy világszerte előmozdítsa katolikus diákszervezetek létrejöttét és segítse működésüket összejövetelek, kollokviumok rendezésével, tapasztalatcserék és kölcsönös támogatások biztosításával, kapcsolatok építésével más nemzetközi ifj. szervezetek felé. - Az ~ regionális titkárságai Eu-ban, Afrikában, Latin-Amerikában, É-Amerikában, Ázsiában, Óceániában tanulmányi alkalmakat szerveznek. 1950: alakult diákszervezete, az Ifjú Keresztény Diákok Eu. Szövetségének (European Young Christian Students, EYCS) továbbfejlesztésével az ~ 1976: létrehozta az →Ifjú Katolikus Diákok Nemzetközi Szövetségének és a Katolikus Diákok Nemzetközi Mozgalmának Európai Koordinációját, amely Eu-ban középiskolások és egyetemisták számára tart nyári összejöveteleket, továbbképzéseket („Nyári hetek”). - 1995: székhelye Párizs, (Fro.). - Konzultatív tagja ENSZ-intézményeknek (ECOSOC, UNESCO) és az →Európa Tanács strasbourg-i Eu. Ifj. Központjának (EYC). Kapcsolatot tart a →Nemzetközi Katolikus Szervezetek Konferenciájával, az Eu. Tanáccsal, a →Nemzetközi Katolikus UNESCO Központtal, az →Egyházak Világtanácsával, eu. és ázsiai ifj. szervezetekkel. - Tagsága 1995: tagszervezetek 71 országban, köztük Mo-on; társult szervezetek, ill. egyéni tagok további 18 országban. - Közleményei negyedévente az IYCS Newsletter; a regionális közp-ok saját kiadványai; a Confrontation Europe az eu. koordináció kiadványa. N.D.

LThK VIII:239. - YIO 1989. I:BB2825; 1996 I:1143. - NCE XIV:1075. - EUNIA 1985:124; 1993. I:344, 1108.