🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > Ifjú Katolikus Diákok Nemzetközi Szövetségének és a Katolikus Diákok Nemzetközi Mozgalmának Európai Koordinációja
következő 🡲

Ifjú Katolikus Diákok Nemzetközi Szövetségének és a Katolikus Diákok Nemzetközi Mozgalmának Európai Koordinációja (ang. European Coordination, International Young Catholic Students - International Movement of Catholic Students, fr. Coordination européenne, Jeunesse étudiante catholique internationale - Mouvement international d'étudiants catholique, Coordination européenne, JECI-MIEC): a →Pax Romana mozgalom ifjúsági ágának európai rész-szervezete. - Az 1950: Brüsszelben alapított Ifjú Keresztény Diákok Eu. Szövetsége (European Young Christian Students, EYCS; Jeunesse étudiante chrétienne européenne, JECE) 1976: a Pax Romana egyetemista szervezetével, a Katolikus Diákok Nemzetközi Mozgalmával (IMCS, MIEC) együttműködve átalakult ~vá. Célja, hogy az eu. középiskolás és egyetemista tanulóifj. körében az eu. egység szellemében erősítse az elkötelezettséget a kereszténység és a felelős közéleti magatartás iránt. Székhelye Brüsszel (Belgium). - „Nyári hetek” néven összejöveteleket, tanulm. ülésszakokat, kollokviumokat szervez középiskolások és egyetemisták részére teol. és a fiatalság életét érintő kérdésekről. - Tanácskozási jogú tagja az →Európa Tanácsnak és a Pax Romana mozg. részeként az →Egyesült Nemzetek Szervezete egyes társintézményeinek (ECOSOC, UNESCO). Kapcsolatot eu. ifj. szervezetekkel tart. Tagsága 1993: 35 mozgalom 18 eu. országban, ill. együttműködő/megfigyelő tagok további 7 országban, köztük Mo-on. - Közleményei: Info-Rapid, Confrontation Europe. N.D.

LThK VIII:239. - NCE XI:35; XIV:1075. - YIO 1991:DD6351; 1993:344; 1996:473. - EWY 1992:258; 1996:269.

ifjú katolikusok   →reformkatolikusok