🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > Ideiglenes Nemzetgyűlés
következő 🡲

Ideiglenes Nemzetgyűlés, Debrecen, 1944. dec. 21.-1945. dec. 16.: A szovjet megszállta területen, a trianoni Mo. K-DK-i részén, a Tiszántúlon és a Duna-Tisza köze D-i részén a városok és nagyközségek (szovjet katonai ellenőrzés mellett tartott) népgyűlései választották. A debreceni Ref. Koll. oratóriumában (az 1849-es Habsburg trónfosztás színhelyén) összegyűlt 230 képviselő a m. állami szuverenitás kizárólagos képviselőjévé nyilvánította magát (a ném-ek megszállta országrészen 1945. III. 28-ig a Szálasi-kormány volt hatalmon), megválasztotta elnökét, alelnökét és jegyzőit. XII. 22: megválasztották az →Ideiglenes Nemzeti Kormányt, fölhatalmazva azt a fegyverszünet megkötésére. Pártközi megegyezés alapján 22 tagú politikai bizottságot választottak, mely a kormánnyal együtt létrehozta az államfői jogokat átmenetileg gyakorló 3 tagú Nemzeti Főtanácsot. 1945. IV. 2: megválasztották 102 bpi, VI. 24: 160 dunántúli tagját, akik 1945. IX. 5-IX. 13: üléseztek és az ~ határozatait, az Ideigl. Nemz. Kormány rendeleteit törvényerőre emelték, pl. 1945:I. és II. törv. az állami szuverenitásról, III. a Nemz. Főtanácsról, IV. a németeknek küldött hadüzenetről, V. a Moszkvában kötött fegyverszüneti egyezményről, VI. a nagybirtokrendszer megszüntetéséről és a földosztásról, VII. a népbíráskodásról, VIII. a nemzgyűl. választásokról, melyet 60 napon belül kellett megtartani. 1945. XI. 4: megtartották a választásokat, XI. 15: fölmentették az Ideigl. Nemz. Kormányt, kinevezték Tildy Zoltánt min-elnökké. - Az 1945. XII. 16: kihirdetett Nemzetgyűlésről szóló törv. szerint az ~ megbízatása megszűnt. 88

M. Közl. 1945. I. 4., II. 10., XII. 16. - A m. állam szervei. Bp., 1985. I:256.