Magyar Katolikus Lexikon > I > Ibrahim Müteferrika


Ibrahim Müteferrika (1670 k.-1747): török nyomdász. - Kortársi leírások szerint magyar (fr. híradás szerint kolozsvári) születésű volt, s 20 é. kora körül, az 1690-es évek elején esett török fogságba. Mohamedán lett, s mint hiv. tolmács és követ szolgált a szultáni udvarban. Éveken át ~ volt a Rodostóban élő II. Rákóczi Ferenc tolmácsa és ügyeinek intézője a Portán. III. Ahmed szultán 1726: ~t rendelte az első török nyomda élére. Tört. munkákat és szótárakat adott ki, össz. 17 művet 23 köt-ben, 12.500 pld-ban. Eu. méltatói szerint kv-ei külalakja és a nyomtatás szépsége fölülmúlta az Eu-ban kiadott K-i nyelvű kiadványokét. Halála után a nyomda megszűnt. H.K.

Babinger, F.: Stambuler Buchwesen im 18. Jahrhundert. Leipzig, 1919. - Simonffy Aladár: ~. Bahnbrecher des Buchdrucks in der Türkei. Bp., 1944.