🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > Ibrányi
következő 🡲

Ibrányi Ferenc (Bp., 1901. ápr. 30.-Providence, Kanada, 1983. jún. 23.): egyetemi tanár. - A bpi piar. gimn-ban éretts., a teol-t a bpi egy. hittud. karán végezte, 1924. VI. 22: Esztergomban pappá szent., a Pázmány Péter Tudegy. 1925: hittud. dr-rá avatta. 1925-28: Rómában a Coll. Angelicumban tanult, ahol bölcs. dr-rá avatták. Kp. Nagyorosziban, 1929-39: az esztergomi érs. papnev. int. prefektusa és a hittud. főisk. fil. tanára, 1932: a Pázmány Péter Tudegy. hittud. karán a Summa-magyarázat tárgykörben mtanárrá képesítették, ahol 1939: a ker. erkölcstud. ny. rk., 1941: ny. r. tanára; 1945/46: a hittud. kar dékánja. 1949: zárdalelkész Au-ban, 1950-69: Québecben a Laval University etika tanára, 1956-57: a quebeci Ursuline's College-ban metafiz. és fil-tört., 1967-70: Wakefieldben a Mount St. Joseph College-ban a fil. és összehasonlító vallástan tanára. - 1935: a SZIA I. o-a tagjává, az Aquinói Szt Tamás Társ. titkárává választotta. 1945: p. kamarás, 1970: p. prel. - Írásai: Szt Gellért emlékkv. (Bp., 1938: Szt Gellért teol-ja); Scientitis et artibus 1958 (Les principes premiers et secondaires de la loi naturelle); Revue de l'Université Laval (1959: Les exigences de la morale chrétienne; 1968: Moral teaching) - M: A pragmatizmus bírálata kül. tek. William James-re. Bp., 1922. - Ethica secundum Sanctum Thomam et Kant. Roma, 1931. - Aquinói Szt Tamás Summa theologicája a tomizmus tört-ében. Bp., 1935. - A kamat-kérdés erkölcstud. megoldása. Uo., 1938. - A világegyetem bölcselete. Többekkel. Uo., 1938. - Isten bölcseleti megismerése. Többekkel. Uo., 1939. - Theologia moralis iuxta praelectionesquas habebat. Uo., 1941. - Krisztus, a ker. életeszmény. Uo., 1941. - Pol. és erkölcs. Uo., 1941. - Szt Gellért. Uo., 1941. (Hősök és szentek) Bo.Gy.-T.E.

Schem. Strig. 1929:147; 1945:323; 1982:353, 385. - SZIA tagajánl. 1935:1. - Ki kicsoda? 1936:353. - Hungarians in America 1966:210. - Prominent Hungarians 1979:198. - Nagy I:73. - Gulyás XV:7.