Magyar Katolikus Lexikon > I > ítélőképesség súlyos hiánya


ítélőképesség súlyos hiánya: a →házassági beleegyezés képességét kizáró ok. - Aki házasságot köt, egész életre szóló és egész személyét érintő elkötelezettséget vállal. Ehhez különösen is fejlett ítélőképesség szükséges, melyet a jog érettségnek nevez. Aki híjával van ennek, még ha a hétköznapi élet dolgaiban egyébként normálisnak minősül is (pl. munkaképes), érvényes házasságot nem tud kötni. E pszichés érettség alkotóeleme ugyanis az a belső szabadság, amely az elhatározás képességében áll. A házassági beleegyezéshez az egyh. joggyakorlat szemlélete szerint kritikus megismerés és szabad választás szükséges. Ez hiányzik akkor, ha valaki nem képes ellenállni benső ösztönzéseinek valamilyen betegség folytán, v. túlságosan fiatal kora miatt. A jog szerint, de magánál a dolog természeténél fogva is képtelenek a házassági beleegyezés megadására és így az érvényes házasságkötésre azok, akiknél az ~ fennáll azokat a lényeges házastársi jogokat és kötelességeket illetően, amelyeket a feleknek kölcsönösen át kell adniuk egymásnak, ill. el kell fogadniuk egymástól (1095.k. 2). A házassági beleegyezésben a felek nem csupán a testükhöz való örökös és kizárólagos jogot adják át egymásnak, mint a régi Codex mondta (1917-es CIC 1081.k. 2.§), hanem önmagukat adják át és a házastársukat mint egész személyt fogadják el az egész élet házastársi közösségének kialakítására (1057.k. 2.§). Aki tehát képtelen annak megítélésére, hogy mit jelent felelősen vállalni a gyermeket és felnevelését, a hűséget és a felbonthatatlanságot, valamint az egész életnek a felek javát szolgáló közösségét, az nem tud érvényes házasságot kötni. - Az ~ a joggyakorlat szerint az akarat értékelő képességét érinti. Amikor a →Rota Romana Törvényszék újabb bírói gyakorlatában ítélőképességről beszélnek, egyrészt az értelem és az akarat egységének tomista tanítását tartják szem előtt, másrészt figyelembe akarnak venni bizonyos újabb pszichiátriai megállapításokat is. E megállapítások értelmében léteznek olyan pszichikai rendellenességek (neurózisok, pszichopátiák), amelyek inkább az akaratot, mint az értelmi képességet érintik közvetlenül. Az új egyh. bírói gyakorlat mindenesetre a korábbinál nagyobb figyelmet fordít az ítélőképesség akarati vonatkozására. - A felek fiatal kora olyan tény, ami más bizonyítékokat támogató jel lehet a bíró számára, de önmagában nem igazolja az ~t. A törv. a 16 évesnél idősebb fiúkat és 14 évesnél idősebb lányokat nem tekinti automatikusan képtelennek a házassági beleegyezésre, hiszen a kellő életkor hiánya csak ezen a koron alul →házassági akadály (vö. 1083.k. 1.§). Kétségtelen, hogy ilyen éretlenség ennél idősebb korban is fennállhat, ezt azonban a perben külön bizonyítani kell. E.P.

Erdő 1991:435.