🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > hubertusburgi béke
következő 🡲

hubertusburgi béke, 1763. febr. 15.: a →hétéves háborút lezáró megállapodás. - Mária Terézia (ur. 1740-80) és II. (Nagy) Frigyes porosz kir. (ur. 1740-86) kötötte: Au. lemondott Sziléziáról és Glatz grófságról; a felek biztosították egymás birtokait s kereskedőik kedvezményeit; a megszállt ter-eket 21 napon belül ki kellett üríteni; a hadifoglyokat kicserélték, a Glatz grófságból elköltözőket mentesítették az elvándorlási adó fizetése alól. Sziléziában biztosították a kat. vallás gyakorlását, II. Frigyes mint brandenburgi választófejed. a császárválasztáskor József főhg. támogatását ígérte. III. Ágost szász választófejed. (1733-63: lengy. kir. is) szabad átjárást kapott Szilézián át Lengyo-ba. T.E.

Marczali IX:601. - MTK II:579.