🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > hosszú hadjárat
következő 🡲

hosszú hadjárat, 1443. júl. 22.-1444. jan. 25.: I. Ulászló és Hunyadi János által vezetett török elleni hadjárat. - A 35.000 főnyi ker. sereg m. és lengy. bandériumokból (ezekben nehéz- és könnyűlovasok szolgáltak), 10.000 havasalföldi (rumén) könnyűlovasból és gyalogosból, cseh és ném. gyalogos és lovas zsoldosokból, néhány ezer önkéntesből és 3000 szekérből állt. A sereg Budáról indult el, s a Morava folyó völgyében két csop-ban haladt D felé. A 12 ezer főnyi előhadat Hunyadi János és Újlaki Miklós, a kb. kétnapi járóföldre mögötte előnyomuló fősereget I. Ulászló vezette. Az első összecsapás Krusevac vára mellett történt, ahol Hunyadi nagyobb török sereget vert szét, és elfoglalta a várat. XI. 2: Hunyadi legyőzte Kászim ruméliai beglerbég kétszeres túlerőben lévő seregét. A csatában legalább 2000 török esett el. XII. elején Szófiából is kiszorították a törököket, a lakosság a ker. sereget fölszabadítóként fogadta. Közben II. Murád szultán (1421-51) az ázsiai török sereggel átkelt a Boszporuszon, Hunyadi ennek ellenére folytatta a hadjáratot. A szultán nagyvezére, Halil XII. 12: a Szlatica (Zlatica)-hágó mellett ütközött meg Hunyadival, és súlyos vereséget szenvedett. A ker. sereg a Balkán-hg-ben már nehezen nyomult előre, és belátva, hogy nagyobb sikert már nem érhet el - megkezdte a visszavonulást. A szultán a megfogyatkozott ker. csapatok után küldte seregét. Kászim beglerbég csapatai XII. 24: érték utol a ker. utóvédet, mely Hunyadi vezetésével szétverte a török sereget, majd csatlakozott a főerőkhöz. 1444. I. 2: a Kunovica-hágónál a törökök megkísérelték az egész ker. sereg megsemmisítését, de Hunyadi szétverte Turahán bég seregét. A ker. sereg I. 25: érkezett vissza Nándorfehérvárra. A hadjárat a 6 győztes csata, sok török fegyveres megölése, Szerbia és Bulgária nagy részének fölszabadítása ellenére részleges sikert hozott, Drinápolyt bevenni, s a törököt kiszorítani Eu-ból nem sikerült. B.A.

Elekes 1952. - Mo. hadtört. I.