🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > horvát-szlavón-dalmát tárca nélküli miniszter
következő 🡲

horvát-szlavón-dalmát tárca nélküli miniszter: 1868. XII. 8: Bedekovich Kálmán, 1871. II. 10: Pejačević Petr, 1876. II. 25-1889. VIII. 10: Bedekovich Kálmán, 1889. VIII. 23: Josipovich Imre, 1898. XII. 10: Cseh Ervin, 1903. VI. 27: Tomašić Nikola, XI. 3: Cseh Ervin, 1905. VI. 18: Kovacsevich István, 1906. IV. 8: Wekerle Sándor (min-eln., ideigl.), IV. 23: Josipovich Géza, 1910. I. 17: Khuen-Héderváry Károly (min-eln., ideigl.), 1912. IV. 22: Josipovich Géza, 1913. VI. 10: Tisza István (min-eln., ideigl.), VII. 21-1916. I. 16: Pejacsevich Tivadar, 1914. VIII. 22-1916. I. 16: Tisza István (min-eln., ideigl.), 1916. I. 16: Hideghéthy Imre, 1917. VI. 15-VIII. 18: Zichy Aladár, 1917. VIII. 18-1918. X. 29: Unkelhäuser Károly, 1918. XI. 6-1919. I. 19: Kunfi Zsigmond tárca nélküli (1918. XII. 12-től munkaügyi) min., megbízva a min. fölszámolásával. 88

Korbuly Imre: A báni méltóság. Pest, 1868. - Vaniček Ferenc: Spezialgeschichte der Militärgrenze. 1-2. köt. Bécs, 1875. - Schwicker, J. P.: Geschichte der österreichischen Militärgrenze. Uo. 1883. - Marczali Henrik: Mo. tört. az Árpádok korában 1038-1301-ig. Bp., 1896. - Margalits 1900. - Ferdinándi Géza Mo. közjoga. Uo., 1902. - Eöttevényi Olivér: Über das staatsrechtliche Verhältnis Kroatien zu Ungarn. Tübingen, 1909. - Miskolczi István: Mo. az Anjouk korában. Bp., 1923. - Hóman-Szekfű I-VII. - Mályusz I-II. - Codex Diplomaticus Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Zagrab, 1967. - Szentpétery 1985:142. - Fallenbüchl 1988:74. - Bölöny 1992:470.