Magyar Katolikus Lexikon > H > horiták


horiták: egyike annak az Ószövetségben említett 7 népnek, amely Izrael fiai előtt Kánaánt benépesítette (Ter 14,6; 36,22-30). - A MTörv 2,12.22: →Szeirben laktak. 1Krón 1,38-42: az itt felsorolt törzsek, köztük a ~ is, a nevük alapján szemitáknak látszanak, de közülük némelyeket a nem szemita →hurriták nyelvéből is meg lehet fejteni, mások esetében viszont erős szemita hatás tételezhető fel, aminek következtében hurrita jellegüket teljesen elvesztették. Végeredményben tehát a hurriták egyik csoportját alkothatták. Az edomiták kiirtották v. elűzték őket. **

BL:650.