🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > hitvallásirat
következő 🡲

hitvallásirat (lat. confessio, ném. Bekenntnisschrift): hivatalosan elismert tanító okmány, melyben egy vallási közösség kifejezi a maga hitértelmezését, ami számára az igehirdetés normája, s amivel jelzi más közösségek hitétől való elhatárolódását. - Az 'elismer/megvall', 'dicsér', 'valaki, valami mellett hitet tesz' jelentésű confessio az egyh-ak szóhasználatában ált. a →hitvallást jelenti. Sajátos jelentése egy különleges alkalomhoz fűződő hitvallás, ill. főként a hit átfogó és részletes kifejtése (→ágostai hitvallás). - A kat. Egyh-ban tágabb értelemben a Tanítóhivatal minden megnyiltakozása, a katekizmusok is; szorosabb értelemben a zsinatok v. pápák hitdefiníciói és kánonjai. N.F.

LThK II:146. - LThK 1996. II:179.