🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > hitvallás átadása
következő 🡲

hitvallás átadása (lat. traditio symboli): a →katekumenátus lényeges mozzanata. - A róm. lit-ban, amíg a felnőtt keresztség szokásban volt, a nagyszombati keresztségre készülőknek nagyböjt 4. (Laetare) vasárnapja utáni szerdán „adták át”, azaz magyarázták el a →hitvallást és a Miatyánkot. - Az Egyháztól átadott hitvallásra a keresztségre készülő a kereszteléskor a →hit megvallásával (lat. redditio symboli), majd hitvalló életével válaszol. A Katekézis Ált. Direktóriuma szerint: „...az Egyház tevékenyen adja tovább a hitet, elveti a katekumenok és a katekézis növendékeinek szívében, hogy termékennyé tegye legmélyebb tapasztalataikat. Az Egyház részéről átadott (traditio) hitvallás, mely a katekézis során kicsírázik és felnő, a különböző kultúrák értékeivel gazdagodva tér vissza (redditio). Így a katekumenátus a katolicitás növekedésének fontos helyévé és az egyházi megújulás kovászává válik. Az Egyház, amikor a keresztény beavatás révén átadja a hitet és az új életet, úgy jár el, mint az emberek anyja, aki halhatatlan életre szüli a Szentlélektől fogant és Istenből született fiakat. Éppen azért, »mert Anyánk, az Egyház hitünk nevelője is«; egyszerre Anya és Tanító.” (78-79.) **

KL II:319. - Radó 1961:1155.