🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > hitehagyás
következő 🡲

hitehagyás (lat. apostasia a fide): a keresztény hit teljes elutasítása (751.k.), bűn a hit és az egyházi közösség ellen, pozitív →hitetlenség. Ha megnyilvánulását más is észleli (vö. 1330.k.), →büntetendő cselekmény. - A ~ elkövetője önmagától beálló →kiközösítésbe esik, →szabálytalanságot von maga után, s fölmentése az Ap. Sztszéknek van fenntartva.. Ha az illető klerikus, kiszabhatók rá ezenkívül még az 1336.k. 1.§ 1-3. számában említett büntetések is (1364.k. 1.§). Ha a tartós makacsság v. a botrány súlyossága indokolja, a fent említettekhez még más, a törv-ben közelebbről meg nem határozott fakultatív büntetések is hozzáadhatók, beleértve a klerikusi állapotból való elbocsátást is (1364.k. 2.§). - E hit és az egyh. közösség elleni súlyos büntetendő cselekményhez a büntetéseken kívül a jog még más, a szó szoros értelmében büntetésnek nem minősülő hatásokat is fűz. Ilyenek: 1. magánál a jognál fogva történő elmozdítás az egyházi hivatalból (194.k. 1.§ 2), ha az elkövető ilyennel rendelkezett; 2. kötelező (de nem automatikus) elbocsátás a hivatalos társulásokból (316.k. 2.§); 3. automatikus elbocsátás a szerzetes intézményekből, a világi intézményekből és az →apostoli élet társaságaiból (694.k. 1.§, 729.k., 746.k.). Ezenkívül az elkövetők elvesztik jogi alkalmasságukat mindazokra a megbízatásokra és tevékenységekre, amelyekhez igazhitűség (integritas doctrinae) v. a kat. egyházzal való teljes közösség (plena communio) szükséges. Így, ha állásuk nem is volna egyh. hivatal, ~ miatt el kell mozdítani a kat., valamint az egyh. egyetemek és fakultások tanárait (810.k. 1.§, 818.k.). - Függetlenül attól, hogy az elkövető esetleg jóhiszeműen v. őszinte meggyőződésből jut is az Egyh. hitével ellentétes véleményre, a bűncselekmény megvalósul, mivel a 751.k. szerint a ~ tudatos és szándékos magatartást tételez föl, vagyis megfelel a büntetendő cselekmény kánoni fogalmának (1321.k. 1.§). A ~ büntetése nélkül az Egyh. nem volna képes híven megőrizni és továbbadni a rábízott krisztusi örömhírt. E.P.

Erdő 1991:388, 510. - KEK 2088.