🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > hit kiváltsága
következő 🡲

hit kiváltsága (lat. privilegium fidei): az →érvényes, de nem szentségi házasság felbontása a hit javára. - Az Egyházi Törvénykönyv nem szól azokról az esetekről, amikor két nem keresztény vagy egy ker. és egy nem ker. házasságát a pápa külön intézkedéssel bontja fel. Ilyet a pápa egyedi esetekben szokott kiadni a hit javára. E pápai →kegy elnyerésének nélkülözhetetlen feltételei: 1) Legalább az egyik fél a házastársi együttélés egész időtartama alatt kereszteletlen. Ha ugyanis időközben mindketten megkeresztelkednek és továbbra is együtt élnek, a felbontás már nem lehetséges. 2) Abban az új házasságban, amit ennek az érvényes, de nem szentségi házasságnak a pápai felbontása után szándékoznak kötni, ha esetleg az vegyes házasság lenne, a nem kat. vagy nem ker. fél beleegyezzék, hogy a katolikus fél a saját vallását szabadon gyakorolja, valamint hogy a gyermekeket katolikus módon kereszteljék és neveljék. Erre azért van feltétlenül szükség, mert ilyenkor a házasságot a pápa a hit javára bontja fel. Tehát a tervezett új házasságnak a hit szempontjából kedvező helyzetet kell teremtenie. 3) Ne legyen lehetőség az életközösség helyreállítására, ami adott, ha a polgári házasság válással végződött. 4) A pápai kegy megadása ne okozzon nyilvános botrányt v. súlyos megütközést. 5) A kérelmező fél ne legyen vétkes oka az érvényes házasság kudarcának, és a kat. fél, akivel az új házasságot megkötni v. érvényesíteni akarják, ne saját hibájából idézze elő a korábbi házasfelek különválását. 6) Az előző házastársat megkérdezzék, ha lehetséges, és az illető ésszerűen ne ellenkezzék. 7) A bontást kérő fél gondoskodjék a korábbi házasságból esetleg származó gyermekek vallásos neveléséről. 8) Méltányos gondoskodás történjék az elhagyott házastársról és - ha vannak - a gyermekekről is. 9) A katolikus fél, akivel az új házasságot akarják kötni, a keresztségi ígéreteknek megfelelően éljen és gondoskodjék új családjáról. 10) Amennyiben az új házasságot katekumennel akarják kötni, erkölcsi bizonyosság legyen az illető közeli megkeresztelkedéséről. Ha lehetséges, meg kell várni a keresztelést. Megjegyzendő, hogy könnyebben nyerhető el az érvényes, de nem szentségi házasság felbontása akkor, ha komoly kétség is fennáll a házasság érvényességét illetően. A ~nak alkalmazási lehetőségét kétség esetén →jogkedvezmény illeti (1150.k.), azaz ha kétes, hogy megvannak-e az előírt feltételek, azok meglétét kell vélelmezni. E.P.

CCEO 1990. - Erdő 1991:465.